+48 887 220 007

Szukaj

Go Heart’s

Go Heart’s to hasło pod którym odbywają się edukacyjno-integracyjne warsztaty dla dzieci z wadami serca oraz ich rodzin. Jest to ogólnopolskie wydarzenie mające miejsce jeden raz do roku, zawsze w wakacje. Jego podstawowe założenia to edukacja rodziców i integracja dzieci, które przyszyły na świat z wadą serca.

Po pierwsze wiedza. Warsztaty Go Heart’s to głównie spotkania ze specjalistami zajmującymi się leczeniem wad serca, którzy w sposób niezwykle przystępny przekazują uczestnikom najważniejsze informacje na temat diagnostyki, leczenia oraz specyfiki określonych wad i chorób serca. Rodzice mogą dowiedzieć się nie tylko jakie konsekwencje, w tym powikłania wiążą się z posiadaną przez ich dziecko wadą, ale również co dzieje się z dzieckiem na bloku operacyjnym i podczas jego pobytu w oddziale intensywnej terapii, jak przebiega operacja serca oraz jaka aparatura medyczna jest stosowana. Warsztaty to jednak nie tylko wykłady z lekarzami, ale również zajęcia z psychologiem dziecięcym, szkolenia z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy, dostęp do nieodpłatnych materiałów edukacyjnych. Poruszane tematy są niezwykle trudne, uświadamiają rodzicom, że wada serca jest schorzeniem na całe życie a specyfika potencjalnych problemów zmienia się wraz z wiekiem dziecka. Bardzo często jednak wiedza zdobyta przez rodziców na warsztatach pozwoliła wcześniej zdiagnozować określone problemy i podjąć na czas stosowne działania.

Po drugie – integracja. Posiadanie wady serca wiąże się z określoną niepełnosprawnością i ograniczeniami. Wiemy, jak ważne jest, aby dzieci czuły się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, aby dorastały i dojrzewały w swoich grupach rówieśniczych, aby po prostu nie czuły się inne, gorsze. Na warsztatach dzieci otrzymują czerwone koszulki i wiedzą, że każe inne dziecko w takiej koszulce również ma wadę serca, że ma te same problemy i doświadczenia. Z roku na rok ilość dzieci w czerwonych koszulkach zwiększa się, dla nas to znak, że coraz więcej dzieci zwycięża chorobę, dla nich możliwość kontaktu z rówieśnikami dotkniętymi taką samą wadą, wspólnego uczestnictwa w zajęciach integracyjnych oraz przede wszystkim dobrej zabawy. To również szansa na prawdziwą przyjaźń z drugą osobą, która jak nikt inny zrozumie problemy z jakimi naszym dzieciom przyszło żyć.

Ciężka praca i dobra zabawa. Warsztaty to dla nas ogrom pracy, stres, aby wszystko wyszło jak należy i nadzieja, że każdy z tego spotkania wyniesie coś dla siebie. Ale to również radość, gdy widzimy naszych podopiecznych uśmiechniętych, aktywnych. To długie wspólne wieczory i jeszcze dłuższe noce spędzone na wymianie doświadczeń, smutków i radości. Potem pozostaje ogromne zmęczenie i jeszcze większa radość, że znów się udało, że wśród uczestników byli ludzie, którzy chcieli się uczyć i którzy skorzystali z możliwości jaką otrzymali a dzieci wracając do domu mówią, że już nie mogą doczekać się kolejnych wakacji, bo znów przyjadą do nas. To właśnie dla nich, z naładowanymi akumulatorami rozpoczynamy przygotowania do kolejnych warsztatów Go Heart’s.