+48 887 220 007

Szukaj

Dokumenty - Statut Fundacji

pdf Statut Fundacji Cor Infantis.pdf

 Dokumenty za 2023 rok
 Dokumenty za 2022 rok
 Dokumenty za 2021 rok
 

 pdf Bilans i Rachunek

pdf Uchwała

pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkowa

  

pdf Bilans i Rachunek

pdf Uchwała

pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkowa

 

pdf Bilans i Rachunek

pdf Uchwała

pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkowa

     
 Dokumenty za 2020 rok
 Dokumenty za 2019 rok
 Dokumenty za 2018 rok
 

pdf Bilans i Rachunek

pdf Uchwała

pdf Sparawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkowa

 

pdf Bilans i Rachunek

pdf Uchwała

pdf Sparawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkowa

 

pdf Bilans i Rachunek

pdf Uchwała

pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkowa

     
 Dokumenty za 2017 rok
 Dokumenty za 2016 rok
 Dokumenty za 2015 rok
 

pdf Bilans

pdf Uchwała

pdf Sparawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkow

 

pdf Bilans

pdf Uchwała

pdf Sparawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkow

 

pdf Bilans

pdf Uchwała

pdf Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

pdf Informacja dodatkowa

     
 Dokumenty za 2014 rok
 Dokumenty za 2013 rok
 Dokumenty za 2012 rok 
 

pdf Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2014

pdf Bilans 2014

pdf Sprawozdanie merytoryczne

pdf Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania środków

pdf Informacja dodatkowa

 

pdf Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2013

pdf Sprawozdanie merytoryczne za 2013

pdf Sprawozdanie końcowe ze zbiórki publicznej 2013

 

pdf Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2012

pdf Bilans

pdf Informacja dodatkowa

pdf Sprawozdanie merytoryczne

pdf Uchwała

pdf Sprawozdanie końcowe ze zbiórki publicznej
     
 Dokumenty za 2011 rok
 Dokumenty za 2010 rok
 Dokumenty za 2009 rok
 

pdf Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2011

pdf Bilans oraz rachunek zysków i strat

pdf Informacja dodatkowa

pdf Sprawozdanie merytoryczne
 

pdf Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2010

pdf Rachunek zysków i strat

pdf Bilans

pdf Informacja dodatkowa

pdf Sprawozdanie merytoryczne

pdf Uchwała
 

pdf Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 2009

pdf Sprawozdanie za rok 2009

     
 Dokumenty za 2008 rok
   
 

pdf Sprawozdanie za rok 2008