+48 887 220 007

Szukaj

Koronawirus - zasady w Niemczech

on 27 październik 2020
Odsłony: 1801

W najbliższych dniach planowane jest ujednolicenie zasad dotyczących kwarantanny na terenie wszystkich krajów związkowych. Informacje w jakich landach obowiązją już nowe zasady, znajdziesz w sekcji informacje na temat przepisów w poszczególnych krajach związkowych

Aktualizacja 8.11.2020r.

Główne zmiany:

 • skrócenie kwarantanny z 14 dni do 10 dni;
 • jednolite grupy osób wyłączone z obowiązku kwarantanny (np. osoby wjeżdżające do Niemiec lub do Polski do 24 godz. w ramach ruchu przygranicznego, osoby wjeżdżające w pilnych celach służbowych, pracownicy transgraniczni lub studenci/uczniowie podróżujący co tydzień);
 • brak możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie negatywnego wyniku testu wykonanego 48 godz. przed wjazdem do Niemiec. Dopiero test wykonany 5 dni po wjeździe będzie zwalniał z dalszej kwarantanny;
 • wprowadzenie elektronicznej rejestracji podróżnych (www.einreiseanmeldung.de). Tak długo jak nie zacznie działać elektroniczna rejestracja podróżnych, informacja o wjeździe jest zbierana przez przewoźników na kartach lokalizacji podróżnych. Do tego momentu zostaje utrzymany również obowiązek zgłoszenia przyjazdu i początku kwarantanny we właściwym dla miejsca pobytu urzędzie ds. zdrowia. WAŻNE! Platforma www.einreiseanmeldung.de zacznie działać od 8 listopada 2020 r. od godz. 18:00. Dane podczas rejestracji zostają przekazane do właściwego urzędu ds. zdrowia, który nadzoruje kwarantannę. Potwierdzenie elektronicznej rejestracji może być wymagane przez przewoźnika oraz będzie wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku kontroli.

Obowiązek 10-dniowej kwarantanny będzie dotyczyć osób, które wjeżdżają do Niemiec, a które w okresie 10 dni przed wjazdem na teren Niemiec znajdowały się na obszarze podwyższonego ryzyka. Osoby podlegające kwarantannie powinny bezpośrednio udać się do miejsca, w którym odbywają kwarantannę. Osoby będące w kwarantannie mogą wykonać test na obecność koronawirusa po 5 dniach. Negatywny wynik może zwolnić z dalszej kwarantanny. Podczas kwarantanny zabronione jest przyjmowanie wizyt osób spoza własnego gospodarstwa domowego. Domowa kwarantanna nie obowiązuje na okres wykonywania testu.

Według ogólnych, nowych zasad kwarananny przy braku symptomów zachorowania na COVID-19 obowiązkowej kwarantannie NIE podlegają:

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby, których pobyt w Niemczech lub w kraju graniczącym z Niemcami uznanym za obszar podwyższonego ryzyka trwa do 24 godzin;
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze podwyższonego ryzyka do 72 godzin:
  • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego pracownicy służby zdrowia po poświadczeniu niezbędności takiej podróży przez pracodawcę/zleceniodawcę;
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego osoby przewożące zawodowo osoby, towary lub dobra;
  • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.
 • przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego oraz z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy, zleceniodawcy lub dyrekcji szkoły:
  • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z Niemiec na obszar podwyższonego ryzyka;
  • osoby, które w celu wykonywania pracy lub kształcenia się (uczniowie, studenci) regularnie (jednak co najmniej raz w tygodniu) wjeżdżają z obszaru podwyższonego ryzyka do Niemiec.
 • z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy lub zleceniodawcy:
  • osoby, które w pilnych celach zawodowych lub kształcenia wjeżdżają na teren Niemiec lub na obszar podwyższonego ryzyka i pobyt nie przekracza 5 dni;
 • z zaświadczeniem o niezbędności podróży od pracodawcy lub zleceniodawcy oraz negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:
  • osoby pracujące w służbie zdrowia;
  • osoby zapewniające bezpieczeństwo publiczne (np. policjanci);
  • osoby zapewniające funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie systemu prawnego;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie rządów, administracji federalnej, administracji rządowej ora samorządów;
  • osoby zapewniające funkcjonowanie organów UE oraz instytucji międzynarodowych.
 • z negatywnym wynikiem testu wykonanego 48 godzin przed wjazdem:
  • osoby wjeżdżające na terytorium Niemiec w celu:
   • odwiedzin członków rodziny pierwszego lub drugiego stopnia, odwiedzin partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą gdy pobyt na obszarze;
   • wykonania pilnego zabiegu medycznego;
   • towarzyszenia osobom wymagającym opieki;
   • powrotu z misji międzynarodowej (np. policjanci).
  • osoby, którzy wjeżdżają na teren Niemiec w związku ze sportowymi zawodami międzynarodowymi.
  • osoby wracające z urlopu, gdy taką możliwość daje umowa zawarta pomiędzy Niemcami a krajem trzecim, sytuacja epidemiologiczna w danym obszarze wskazuje na obowiązek kwarantanny oraz gdy dla danego obszaru nie zostało ogłoszone ostrzeżenie o podróży przez niemiecki MSZ w związku z sytuacją epidemiologiczną.
 • pracownicy sezonowi (min. 3 tygodniowy pobyt)  po spełnieniu wymogów i warunków sanitarnych ustalonych z właściwym urzędem ds. zdrowia.
 • żołnierze Bundeswehry i wojsk sprzymierzonych.
 • wszystkie inne osoby, które zostały zwolnione z obowiązku kwarantanny przez właściwy urząd ds. zdrowia

Szczegóły dot. obostrzeń, kwarantanny i wykonywania testów na terenie Niemiec (aktualizacja: 8.11.2020r.) - kliknij