+48 887 220 007

Szukaj

Zmiany w PIT i odpisach 1% podatku

on 03 styczeń 2019
Odsłony: 3698

1procent

Zgodnie z przyjętymi zmianami od dnia 1 stycznia 2018 roku roczne zeznania podatkowe będą wypełniane automatycznie przez urzędy skarbowe.

Następnie będą one udostępniane podatnikom za pośrednictwem portalu podatkowego. Po udostępnieniu zeznania przez US podatnik będzie miał czas aby podjąć decyzję w zakresie udostepnionego mu zeznania.

Za pośrednictwem portalu podatnik będzie mógł zeznanie roczne:

  • zmienić,
  • zaakceptować,
  • odrzucić i złożyć zeznanie na starych zasadach,
  • nie akceptować i złożyć zeznanie na starych zasadach.

 

Czas na wypełnienie zeznania podatkowego na starych zasadach w sytuacji, gdy podatnik nie akceptuje lub odrzuca zeznanie wypełnione przez US jest do 30 kwietnia. W przypadku PIT-37 oraz PIT-38 niezaakceptowanie lub odrzucenie zeznania wypełnionego automatycznie przez US i niezłożenie własnego na starych zasadach do 30 kwietnia jest równoznaczne z automatyczną akceptacją zeznania wypełnionego przez US.

Urzędy skarbowe będą wypełniały zeznania na podstawie posiadanych przez nie danych (informacje od płatników, informacje przekazane przez organ rentowy, dane przekazane przez podatnika w zeznaniu za rok 2017).

 

Jak w takiej sytuacji przekazać 1% podatku na wybrany cel?

Urzędy skarbowe będą wypełniały zeznania na podstawie posiadanych danych z uwzględnieniem także tych przekazanych przez podatnika w rozliczeniu za rok 2017. Oznacza to także wykorzystanie danych dotyczących przekazania 1%. Jeżeli  podatnik w zeznaniu za rok 2017 wskazał konkretną OPP i konkretny cel szczegółowy przekazana 1% podatku, urząd skarbowy w zeznaniu za rok 2018 również wskaże tę organizację i ten cel po wcześniejszej weryfikacji czy dana organizacja nadal posiada status OPP.

Jeżeli wybrana rok wcześniej organizacja nie figuruje już w wykazie, w zeznaniu nie zostanie wpisana żadna organizacja.

Jeżeli  nieaktualny będzie zeszłoroczny cel szczegółowy, wpisana zostanie sama organizacja bez wskazywania celu szczegółowego.

Jeżeli małżonkowie rozliczają się wspólnie dane zostaną przepisane z zeszłorocznego zeznania tego z małżonków, który występuje jako podatnik.

 

Jak zmienić OPP i/lub cel szczegółowy 1% podatku?

Podatnik może do 30 kwietnia dokonywać zmian w udostępnionym mu na portalu podatkowym wypełnionym przez urząd skarbowy zeznaniu rocznym. Zmiany te mogą odbywać się także „w zakresie (…) wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku należnego”. Podatnik może też zmienić OPP, cel szczegółowy a jeśli w 2017 roku nie przekazywał 1% podatku na rzecz OPP może wybrać organizację, której chce przekazać 1% podatku za rok 2018.

Chcesz zapoznać się z ustawą?

KLIKNIJ