+48 887 220 007

Szukaj
18.06
Odsłony: 4191

Przerwa wakacyjna:

  • Edyta nieobecność: 4-16.07.2019, 17-24.08.2019 (brak możliwości wykonania przelewu w tym okresie)
  • Aleksandra nieobecność: 7-17.08.2019

Prosimy dokumenty do planowych zabiegów przesłać odpowiednio wcześnie aby wykonać przelewy w terminie. Przypominamy, że przelewy powinny być wykonane 2 tygodnie przed planowym terminem przyjęcia dziecka a dokumenty konieczne do wykonania przelewu to: kosztorys z kliniki z danymi do przelewu, kwalifikacja z wskazanym terminem przyjęcia dziecka, oświadczenie ośrodkach zgromadzonych (załącznik ZC5 przesyłany z dokumentami z Fundacji na poczatku zbiórki).

06.09
Odsłony: 6294

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił nowoczesną platformę, za pomocą której osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będących w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu.

Czytaj więcej...
10.10
Odsłony: 9941

Czy chore serce lubi ruch? Czy dziecko z wrodzoną wadą serca powinno biegać, skakać i pływać jak jego zdrowi rówieśnicy czy może jednak rodzic powinien ograniczać jego wysiłek?

Czytaj więcej...