+48 887 220 007

Szukaj

Ograniczenie zbiórek na leczenie poza granicami kraju

on 20 marzec 2020
Odsłony: 1690

W związku z sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2020 roku do odwołania Fundacja Cor Infantis wstrzymuje prowadzenie zbiórek celowych oraz 1% podatku na leczenie poza granicami kraju z wyjątkiem zbiórek na leczenie w Klinice Uniwersyteckiej w Munster oraz w Akademickim Szpitalu Klinicznym w Giessen. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z epidemią, a co za tym idzie różnego rodzaju ograniczenia wprowadzane przez szpitale i kliniki na całym świecie sprawiają, że nasza fundacja nie ma w chwili obecnej organizacyjnej możliwości by prowadzić zbiórki i brać udział w organizacji wyjazdów na leczenie dzieci w klinikach innych niż wyżej wymienione.

Jednocześnie informujemy, iż środki już zgromadzone na leczenie dzieci w wybranych przez rodziców klinikach w Europie i USA zostaną wydatkowane zgodnie z celem. Przelewy środków zgromadzonych zostaną wykonane na podstawie przesłanych przez kliniki kosztorysów w wskazanych przez nie terminach. Fundacja nie będzie jednak prowadziła nowych zbiórek na leczenie w tych ośrodkach. Jeżeli więc z góry planujecie Państwo leczyć dziecko w klinikach innych niż Klinika Uniwersytecka w Munster lub Akademicki Szpital Kliniczny w Giessen prosimy o wybranie innej organizacji, takiej, która zbiórkę na wskazany przez Państwa cel będzie mogła przeprowadzić.

W wyjątkowych sytuacjach fundacja może wyrazić zgodę na zbiórkę celową z przeznaczeniem na leczenie w innym miejscu dzieci będących już podpiecznymi fundacji (np. w przypadku braku kwalifikacji do leczenia w wymienionych klinikach) wymagany jest kontakt z fundacją w tej sprawie.