Skip to main content

ANTONI NIEDOJADŁO

Antek dziś ma 17 lat i za sobą 3 operacje na otwartym sercu, kilka cewnikowań serca. Wynikiem przebytych operacji jest niewielkie nietlenienie w płacie czołowym, ale skutkiem jego jest dyskalkulia, która bardzo utrudnia mu naukę przedmiotów ścisłych. Wiele godzin miesięcznie poświęcamy na rehabilitację z psychologiem, zajęcia biofeedback, by poprawić funkcjonowanie połączeń mózgowych. Antek ma też problemy z wątrobą. Zebrane pieniądze w ramach 1% przeznaczymy na dalszą rehabilitacje i leczenie i  kardiologiczne, endokrynologiczne, psychologiczne, hepatologiczne. Serdecznie dziękujemy za wsparcie Antka.

Zgromdzone środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją.

Przekaż 1,5% podatku:

KRS 0000290273

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: ANTONI NIEDOJADŁO

Nr konta 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150

Fundacja Cor Infantis nie pobiera prowizji ani dodatkowych opłat. Całość przekazanych środków przeznaczana jest na pomoc dziecku. Dziękujemy!

Inne artykuły w tej kategorii:

Michał Żydek

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją....

Lena Jarosz

Lena urodziła się 22.11.2012r. w Warszawie z wadą serca charakteryzującą się krytycznym zwężeni...

NADIA BILSKA

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: NADIA BILSKA