Skip to main content

VICTORIA TRAORE

ictoria Traore – urodziła się z ubytkiem międzykomorowym (VSD), ubytkiem międzyprzedsionkowym (ASD II) i niewydolnością serca. Victoria przeszła dwie operacje w Polsce (20 i 24 grudnia 2019 roku) oraz jedną w Niemczech (15 czerwca 2020 roku). W trakcie ostatniej operacji usunięto opaskę (banding) z tętnicy płucnej, zamknięto ubytek przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, podwiązano przetrwały przewód tętniczy Botalla i dokonano rekonstrukcji zastawki trójdzielnej. W badaniu kardiologicznym istnieje śladowa niedomykalność mitralna.

Victoria ma przedłużone orzeczenie o niepełnosprawności do 30.04.2025 roku. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gdańsku stwierdziła potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju na okres do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej. Obecnie Victoria uczestniczy w terapii logopedycznej, integracji sensorycznej oraz grupowych zajęciach z logorytmiki. 5 listopada 2022 roku Victoria skończyła 3 lata, ale wciąż jest rehabilitowana w celu ciągłego wzmacniania mięśni. Specjalistyczna opieka terapeutyczna generuje spore koszty. Wszystkim, którzy co roku przekazują swoją część podatku Victorii bardzo dziękuję i proszę o pamięć również i w tym roku. Wszystkie środki zgromadzone na subkoncie Victorii, zarówno te z przelewów indywidualnych jak i z 1,5% podatku wykorzystane zostaną na zapewnienie jej dalszej opieki medycznej.

Przekaż 1,5% podatku:

KRS 0000290273

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: VICTORIA TRAORE

Nr konta 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150

Fundacja Cor Infantis nie pobiera prowizji ani dodatkowych opłat. Całość przekazanych środków przeznaczana jest na pomoc dziecku. Dziękujemy!

Inne artykuły w tej kategorii:

Michał Żydek

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją....

Lena Jarosz

Lena urodziła się 22.11.2012r. w Warszawie z wadą serca charakteryzującą się krytycznym zwężeni...

NADIA BILSKA

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: NADIA BILSKA