+48 887 220 007

Szukaj

Jak zapisać dziecko do Fundacji Cor Infantis?

Zanim zdecydujecie się zapisać dziecko do Fundacji Cor Infantis pragniemy przedstawić Wam jedną, aczkolwiek fundamentalną z punktu widzenia naszej działalności kwestię. Głównym celem Fundacji jest wsparcie rodziców i umożliwienie im leczenia dzieci u wybitnych specjalistów jakimi są prof. Edward Malec i prof. Katarzyna Januszewska operujący w Klinice Uniwersyteckiej w Muenster, a także działalność edukacyjna na rzecz rodziców oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z wadami serca oraz wyrównywanie ich szans.

Mając na uwadze powyższe, w zakresie zabiegów kardiochirurgicznych u dzieci Fundacja Cor Infantis prowadzi zbiórki środków finansowych na leczenie dzieci wyłącznie w Klinice Uniwersyteckiej w Muenster. Z taką myślą nasza organizacja powstała i taki jest jej główny cel. Jeżeli więc z góry planujecie leczenie dziecka w innym ośrodku zagranicznym zachęcamy do kontaktu z Fundacją Mam Serce z Warszawy, która prowadzi zbiórki na leczenie dzieci z wadami serca w różnych ośrodkach na świecie. My jesteśmy związani z ośrodkiem, w którym operują prof. Edward Malec oraz prof. Katarzyna Januszewska i niezmiennie podążamy ich śladami, przekonani, że powierzenie im dziecka to najlepsza decyzja jaką może podjąć rodzic. Wybór miejsca, w którym dziecko ma być leczone i specjalistów, którzy będą wykonywać zabiegi jest najważniejszą decyzją, która często pociąga za sobą dalsze konsekwencje i wpływa na jakość życia dziecka oraz rokowania na przyszłość.

PODOPIECZNY FUNDACJI

Podopieczny Fundacji Cor Infantis to osoba, na rzecz której Fundacja prowadzi zbiórkę celową, zbiórkę 1% podatku, lub obie te zbiórki jednocześnie. Osoba, na rzecz której w przeszłości była prowadzona zbiórka celowa, a cel został zrealizowany, jeśli nie kontynuuje zbiórki 1% podatku NIE JEST już aktywnym podopiecznym Fundacji. Ewentualne środki finansowe pozostałe po zrealizowaniu celu mogą być natomiast rozliczone na zasadach określonych przez Fundację (wydatkowanie środków). Podopiecznym Fundacji może być dziecko w każdym wieku, w tym nienarodzone - od momentu postawienia diagnozy prenatalnej. Może być nim także osoba dorosła, która przyszła na świat z wrodzoną wadą serca, pod warunkiem posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

ZBIÓRKA 1% PODATKU

Podstawową formą pozyskiwania środków na realizację potrzeb bieżących związanych z leczeniem i/lub rehabilitacją dziecka są środki pochodzące z odpisów 1% podatku. 1% podatku to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli tego nie zrobi i nie zdecyduje się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, czy to na jej cele statutowe, czy na rzecz konkretnego podopiecznego podatek za dany rok nie zostanie pomniejszony o 1% na cele charytatywne i w całości trafi do budżetu państwa. Następnie o jego przeznaczeniu zdecyduje rząd. Przekazując 1% swojego podatku na działalność OPP to podatnik ma realny wpływ na jaki cel go przeznacza. Zyskuje więc przywilej zadecydowania, na co zostaną wykorzystane pieniądze.

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis jest Organizacją Pożytku Publicznego, może więc pozyskiwać fundusze w ramach odpisów 1% podatku dochodowego. Wpłaty 1% podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe na podstawie informacji podanych przez podatników w odpowiednich pozycjach deklaracji podatkowej zawierającej wniosek o przekazanie 1%. Podstawą do rozpoczęcia zbiórki 1% podatku jest przesłanie kompletnej dokumentacji drogą pocztową do siedziby Fundacji.

Na w/w dokumentację składają się:

 • Karta podopiecznego – plik do pobrania
 • Oświadczenia majątkowe matki – plik do pobrania
 • Oświadczenie majątkowe ojca – plik do pobrania
 • Regulamin zbiórki 1% podatku – plik do pobrania
 • Oświadczenie o zbiórce 1% - plik do pobrania
 • Porozumienie o zbiórce 1% - skontaktuj się z Fundacją, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kopia ostatniej karty informacyjnej leczenia dziecka (echo serca płodu)
 • Kopia PIT rodziców dziecka za ostatni rozliczeniowy rok podatkowy
 • Zdjęcia dziecka oraz opis jego historii (apel o wsparcie) - jeśli zbiórka ma być widoczna na stronie Fundacji (zdjęcia i apel prosimy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

ZBIÓRKA CELOWA

Zbiórka celowa polega na gromadzeniu dobrowolnych darowizn finansowych wpłacanych na konto Fundacji lub za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl z którym Fundacja współpracuje, z przeznaczeniem na finansowanie określonej terapii konkretnego dziecka. Zbiórki celowe najczęściej prowadzone są z przeznaczeniem na leczenie dziecka poza granicami kraju lub zakup nierefundowanych leków i innych wyrobów medycznych koniecznych do poprawy stanu zdrowia i jakości życia dziecka. Zbiórka celowa z przeznaczeniem na leczenie poza granicami kraju wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikacji z kliniki oraz kosztorysu leczenia. Podstawą do rozpoczęcia zbiórki jest przesłanie kompletnej dokumentacji drogą pocztową do siedziby Fundacji.

Na w/w dokumentację składają się:

 • Karta podopiecznego – plik do pobrania
 • Oświadczenia majątkowe matki – plik do pobrania
 • Oświadczenie majątkowe ojca – plik do pobrania
 • Oświadczenie o leczeniu poza granicami kraju - plik do pobrania
 • Porozumienie o subkoncie - skontaktuj się z Fundacją, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kwalifikacja i kosztorys planowego leczenia - w przypadku kliniki w Muenster konieczny kontakt z sekterariatem po wcześniejszym zakwalifikowaniu dziecka do leczenia przez prof. Edwarda Malca (sekretariat: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • Kopia ostatniej karty informacyjnej leczenia dziecka (echo serca płodu)
 • Kopia PIT rodziców dziecka za ostatni rozliczeniowy rok podatkowy
 • Zdjęcia dziecka oraz opis jego historii (apel o wsparcie) - prosimy przesłać wraz z kwalifikacją i kosztorysem z kliniki na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje prof. Edwarda Malca odbywają się w Centrum Medycznym Scanmed przy ul. Armii Krajowej 5 w Krakowie, tel. 12 629 88 00 (konsultacja może odbyć się bez udziału dziecka, należy mieć przy sobie aktualną dokumentację medyczną dziecka).

UWAGA! W przypadku zbiórek celowych zbiórkę do portalu Siepomaga.pl zgłasza Fundacja Cor Infantis. Fundacja nie prowadzi obecnie zbiórki publicznej, tj zbiórki do puszek i skarbon kwestorskich.

Jeżeli na rzecz dziecka ma być prowadzona zbiórka 1% podatu oraz zbiórka celowa dokumenty, które powtarzają się przy zbiórkach wystarczy wypełnić jeden raz.