Skip to main content

CHCĘ POMÓC

Zbiórka publiczna prowadzona jest na podstawie pozwolenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Aktualne pozwolenie znajduje się tutaj.

Głównym celem jest pozyskanie środków finansowych na leczenie operacyjne dzieci poza granicami kraju. Środki te mogą być jednak wykorzystane również na inne cele zawarte w pozwoleniu. Zbiórka prowadzona jest na rzecz konkretnych dzieci będących podopiecznymi Fundacji. Zakończenie zbiórki, której celem było pozyskanie środków na leczenie zagraniczne następuje w chwili powzięcia przez Fundację informacji, iż środki na rzecz konkretnego dziecka zostały w całości zebrane, nie później niż w dniu planowego przyjęcia dziecka do szpitala.

Wpłat można dokonywać na wskazane rachunki bankowe:

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
ul. Nałęczowska 24
20-701 Lublin

86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 – dla wpłat w walucie PLN
93 1600 1101 0003 0502 1175 2024 – dla wpłat w walucie USD
50 1600 1101 0003 0502 1175 2022 – dla wpłat w walucie EUR

Każda wpłata odbywa się z dopiskiem/tytułem, który stanowi imię i nazwisko dziecka, na którego rzecz dokonywana jest wpłata.

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: ppabplpk

Bank: BNP Paribas Bank Polska Oddział w Lublinie
ul. Probostwo 6a
20-089 Lublin

Zbiórka publiczna prowadzona przez Fundację może odbywać się również w formie zbiórki dobrowolnych datków do puszek lub skarbon kwestorskich. Puszki i skarbony będące własnością Fundacji są oznakowane i zaplombowana a wolontariusze posiadają wydane przez Fundację identyfikatory. Osoby umocowane przez Fundację do podejmowania działań w ramach prowadzonej przez nią zbiórki publicznej posiadają stosowne dokumenty. W przypadki wątpliwości co do wiarygodności działań osób powołujących się, iż działają z ramienia Fundacji prosimy o niezwłoczny kontakt pod nr tel. 887 220 007