Skip to main content

REALIZOWANE W FUNDACJI PROJEKTY EDUKACJI, AKTYWIZACJI I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

    • Go Hearts
    • Rodzic Rodzicowi
    • Wiedza ratuje życie

Go Hearts

informacje wkrótce

Rodzic Rodzicowi

W ramach swojej działalności Fundacja prowadzi następujące grupy wsparcia dla rodziców dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodoznymi wadami serca:

Pierwsza grupa dedykowana jest rodzicom byłych i obecnych podopiecznych Fundacji. Druga grupa zrzesza wyłącznie rodziców aktywnych podopiecznych, tj. dzieci i osób dorosłych prowadzących w Fundacji zbiórkę 1,5% lub zbiórkę celową lub obie te zbiórki jednocześnie.

Zarówno w jednej, jak i drugiej grupie uczestniczyć mogą wolontariusze i sympatycy Fundacji, wspierający aktywnie jej działania. Fundacja nie wyraża zgody, by w w/w grupach uczestniczyły dzieci i młodzież z wrodzonymi wadami serca, dla nich, jak również dla młodych dorosłych z wrodzonymi wadami serca dedykowana jest specjalna grupa:

W grupie dla młodzieży i dorosłych z wrodzonymi wadami serca nie mogą uczestniczyć rodzice i opiekunowie, nie uczestniczą w niej także wolontariusze i sympatycy Fundacji. Grupa dedykowana jest osobom, które ukończyły 13 rok życia.

Wiedza ratuje życie