Skip to main content

Dokumenty i sprawozdania

Statut Fundacji Cor Infantis

Dokumenty za 2023 rok

  • Bilans i Rachunek

  • Uchwała

  • Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji

  • Informacja dodatkowa