Skip to main content

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis z siedzibą w Lublinie jest organizacją pozarządową zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i osobom drosłym z wrodzonymi wadami serca oraz ich rodzinom, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób – rodziców dzieci będących w trakcie wieloetapowego leczenia kardiochirurgicznego i tych, które planowe leczenie mają już zakończone, ich przyjaciół oraz lekarzy.

Fundacja Cor Infantis została założona w 2007 roku, jej celem jest działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia dzieci z wadami serca, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym.

W latach 2007-2022, w ramach głównego projektu Fundacji, pod nazwą Ratujemy serce prowadzone były zbiórki celowe na rzecz dzieci, które wymagały operacyjnego leczenia wady serca poza granicami kraju, w tym zwłaszcza w Klinice Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, a następnie Klinice Uniwersyteckiej w Muenster. Zabiegi operacyjne wykonywali tam cenieni na całym świecie i odnoszący doskonałe wyniki polscy kardiochirurdzy - prof. Katarzyna Januszewska oraz prof. Edward Malec.

Jednoczasowo w ramach projektów Go Hearts, Wiedza ratuje życie, Bezpieczni w domu, Fundacja prowadziła działania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji rodziców dzieci z wadami serca, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodzonymi wadami serca a także zwiększenia ich bezpieczeństwa poprzez nieodpłatne użyczanie sprzętu medycznego.

Projekty Wiedza ratuje życie i Bezpieczni w domu cały czas są realizowane. Projekt Go Hearts, który cieszył się znacznym zainteresowaniem i był formą ogólnopolskiego spotkania dzieci z wadami serca i ich rodzin z uwagi na stan epidemii oraz związane z nim duże ryzyko dla zdrowia dzieci z wadami serca został zawieszony. Fundacja, mając na uwadze znaczne korzyści wynikające z realizacji projektu Go Hearts planuje na rzecz swoich podopiecznych wdrożenie nowych działań, zmierzających do aktywizacji, rehabilitacji społecznej i integracji dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami serca w formach zmniejszających ryzyko zachorowania na choroby zakaźne.

Nadrzędnym celem Fundacji od momentu jej powstania było stworzenie w Polsce wyjątkowego miejsca, w którym dzieci i ich rodzice, a także osoby z wrodzonymi wadami serca, które osiągnęły dorosłość będą czuły się bezpiecznie, miejsca, w którym uzyskają dostęp do najlepszych metod diagnostyki i terapii na najwyższym poziomie. Realizację tego celu rozpoczęliśmy w styczniu 2023 roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP), w którym możliwa jest terapia dzieci z wadami serca jeszcze w okresie przed ich narodzinami, przez cały okres dzieciństwa, dorastania, a także po ukończeniu 18 r.ż. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce.

Główne kierunki działań Fundacji to:

  • działania na rzecz rozwoju kardiologii prenatalnej, kardiologii dziecięcej oraz kardiochirurgii
  • działania na rzecz wspierania rozwoju systemu opieki medycznej nad wkraczającymi w dorosłość i dorosłymi osobami z wrodzonymi wadami serca
  • prowadzenie projektów kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych w wrodzonymi wadami serca
  • prowadzenie projektów rehabilitacji społecznej
  • działania na rzecz osób z niepełnosprawnością
  • edukacja zdrowotna, profilaktyka i promocja zdrowia
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu
  • aktywizacja, integracja i edukacja osób z wrodzonymi wadami serca i ich rodzin

Wesprzyj naszą działalność i pomóż dzieciom i dorosłym już osobom, które przyszły na świat z wadami serca. 

Z Waszą pomocą każda historia może mieć szansę na szczęśliwe zakończenie.