Skip to main content

Rozpocznij zbiórkę

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO FUNDACJI COR INFANTIS?

Podopieczny Fundacji Cor Infantis to osoba, na rzecz której Fundacja prowadzi zbiórkę celową lub zbiórkę 1,5% podatku lub obie te zbiórki jednocześnie. Podopiecznym Fundacji może być dziecko z wadą serca, w tym nienarodzone - od momentu diagnozy prenatalnej, może być nim także osoba dorosła, która przyszła na świat z wrodzoną wadą serca, pod warunkiem posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Fundacja na rzecz swoich podopiecznych może prowadzić zbiórki wskazane poniżej. Formy prowadzonych zbiórek można dowolnie łączyć.

1. Zbiórka 1,5% podatku z przeznaczeniem na bieżące potrzeby związane z leczeniem i/ lub rehabilitacją.

2. Zbiórka celowa z przeznaczeniem na realizację konkretnego celu związanego z bieżącym leczeniem i/ lub rehabilitacją np. zakup aparatu do pomiaru INR wraz z rocznym zapasem pasków, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów rocznej rehabilitacji itp.

Warunkiem rozpoczęcia tej formy zbiórki jest poza zapisaniem dziecka do Fundacji - przedstawienie kosztorysów/ dokumentów uzasadniających konieczność prowadzenia zbiórki oraz umożliwiających określenie kwoty zbiórki. Zbiórkę na portalu crowdfundingowym zgłasza Fundacja.

3. Zbiórka celowa z przeznaczeniem na diagnostykę/ interwencyjne leczenie kardiologiczne (cewnikowanie serca) poza granicami kraju.

Warunkiem rozpoczęcia tej formy zbiórki jest poza zapisaniem dziecka do Fundacji - przedstawienie kosztorysu i kwalifikacji do planowego leczenia oraz oświadczenia rodziców wskazującego na zasadność wykonania zabiegu w ośrodku zagranicznym (do pobrania poniżej). Zbiórkę na portalu crowdfundingowym zgłasza Fundacja.

4. Zbiórka celowa z przeznaczeniem na leczenie kardiochirurgiczne poza granicami kraju.

Warunkiem rozpoczęcia tej formy zbiórki jest poza zapisaniem dziecka do Fundacji - przedstawienie kosztorysu i kwalifikacji do planowego leczenia oraz oświadczenia rodziców (do pobrania poniżej), iż odbyła się konsultacja w przynajmniej dwóch ośrodkach referencyjnych w kraju i nie uzyskano kwalifikacji do najbardziej optymalnego leczenia. Ponadto zalecamy, by jednym z ośrodków konsultujących możliwość leczenia dziecka była Klinika Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi. Zbiórkę na portalu crowdfundingowym zgłasza Fundacja.

W przypadku zbiórek, o których mowa w punktach 1 i 2 podstawą do nawiązania współpracy z Fundacją jest przesłanie kompletnej dokumentacji drogą pocztową/ kurierem do siedziby Fundacji.

Na w/w dokumentację składają się:

  • Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków - plik do pobrania
  • Karta podopiecznego – plik do pobrania
  • Oświadczenie majątkowe matki – plik do pobrania
  • Oświadczenie majątkowe ojca – plik do pobrania
  • Kopia ostatniej karty informacyjnej leczenia dziecka (lub echo serca płodu)
  • Kopia PIT podopiecznego (rodziców/ opiekunów) za ostatni rozliczeniowy rok podatkowy
  • Pismo przewodnie z podaniem danych dziecka, danych rodziców, adresu zamieszkania oraz nr telefonu i adresu e-mail.

Po przesłaniu powyższych dokumentów do siedziby Fundacji na podany adres e-mail zostanie odesłana umowa współpracy - porozumienie.

Ponadto w przypadku zbiórek, o których mowa w punktach 3 i 4, prowadzonych z przeznaczeniem na finansowanie określonej procedury diagnostycznej lub terapii poza granicami kraju konieczne jest przesłanie dodatkowo kwalifikacji i kosztorysu planowego leczenie oraz odpowiedniego oświadczenia z wskazanych poniżej:

  • Oświadczenie o konieczności cewnikowania serca dziecka poza granicami kraju - plik do pobrania
  • Oświadczenie o konieczności operacji serca dziecka poza granicami kraju - plik do pobrania

Jeżeli prowadzona na rzecz dziecka zbiórka ma być widoczna na stronie internetowej Fundacji oraz udostępniana w mediach społecznościowych należy przesłać opis historii podopiecznego będący podstawą do stworzenia apelu z prośbą o wsparcie oraz zdjęcie podopiecznego. Opis historii musi być zapisany w pliku tekstowym czcionką TNS12. Zdjęcie powinno być dobrej jakości, bez osób trzecich w tle. Materiały należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dotyczące możliwości rozpoczęcia zbiórki na rzecz osoby dorosłej z wrodzoną wadą serca - kliknij

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Na co można przeznaczyć środki ze zbiórki 1,5% podatku?
 
Najczęściej realizowane potrzeby z funduszy zgromadzonych w ramach zbiórki 1,5% podatku to: finansowanie badań i wizyt kontrolnych u lekarzy specjalistów, finansowanie badań diagnostycznych, odpłatnych szczepień ochronnych, zakup aparatury medycznej, pomocy rehabilitacyjnych, w tym ortopedycznych, okulistycznych, logopedycznych i innych na podstawie zlecenia specjalisty, finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji stacjonarnej, terapii logopedycznej i psychoterapii, refundacja kosztów zakupu leków i produktów będących wyrobem medycznym, finansowanie pobytu rodziców/opiekunów prawnych w hotelu przyszpitalnym w trakcie hospitalizacji dziecka.
 

Czy Fundacja pobiera prowizję od prowadzonych zbiórek?

Fundacja nie pobiera prowizji ani żadnych innych opłat od prowadzonych zbiorek, nie pobiera także opłat za obsługę finansowo-księgową, co oznacza, że całość środków przekazanych przez darczyńców na rzecz podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji.

Cz dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności aby zostać podopiecznym?

Dziecko do ukończenia 18 roku życia nie musi posiadać orzeczenia w celu zapisania go do Fundacji. Orzeczenie niezbędne jest, jeśli dziecko ma brać udział w projektach dofinansowanych przez PFRON oraz po ukończeniu 18 lat.

Czy dziecko, na rzecz którego Fundacja prowadziła w przeszłości zbiórkę jest cały czas podopiecznym pomimo, że żadna forma zbiórki nie jest już prowadzona?

Fundacja działa na rzecz osób z wrodzonymi wadami serca, które potrzebują wsparcia w celu realizacji określonych potrzeb. Jeśli taka potrzeba istniała w przeszłości, lecz nie istnieje obecnie i na rzecz konkretnej osoby Fundacja nie prowadzi żadnej formy zbiórki - osoba ta nie jest podopiecznym Fundacji. Natomiast środki, jakie w przeszłości na rzecz tej osoby zostały zgromadzone mogą być wykorzystane na realizację bieżących potrzeb - jeśli takie się pojawią. Realizacja potrzeb odbywa się w oparciu o zapisy porozumienia podpisanego z rodzicami/ opiekunami podopiecznego oraz Regulamin gromadzenia i wydatkowania środków.

Czy dziecko, które jest podopiecznym i kończy 18 lat nadal może nim być?

Osoba, która była podopiecznym Fundacji, a ukończyła 18 rok życia i chce nadal pozostać podopiecznym musi wykonać czynności, które opisane są w informacjach przeznaczonych dla osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca (kliknij). Konieczne jest także posiadanie przez taką osobę pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Czy dziecko może należeć do kilku Fundacji?

Zasadniczo jest to możliwe, w kontekście zbiórek celowych, jednak w naszej opinii poddaje w wątpliwość transparentność tych zbiórek. Często nie można zweryfikować jakie środki podopieczny posiada w innej organizacji, niesie to ryzyko dublowania zbiórek lub celów a zależy nam by wszystko było jak najbardziej transparentne i uczciwe. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z działaniami różnych fundacji, aby wybrać tą, która najbardziej spełnia Państwa oczekiwania i prowadzić zbiórkę w tej jednej organizacji.

Czy Fundacja kontaktuje się w sprawie podopiecznych z innymi organizacjami?

Fundacje są ze sobą w kontakcie i współpracują w wielu obszarach. Najczęściej dotyczy to akcji, zbiórek i realizacji celów ogólnych, jednak w przypadku wątpliwości organizacje kontaktują się ze sobą, np. jeśli widzimy zbiórkę na określony cel, a wiemy, że podopieczny posiada środki na jego realizację w naszej Fundacji - kontaktujemy się z tą, która zbiórkę na ten cel otwiera i informujemy, że te środki są. Uważamy, że w obliczu tak dużej liczby potrzebujących - w tak wielu obszarach i jednostkach chorobowych jest to po prostu uczciwe.

Jak długo trwa procedura umożliwiająca zapisanie dziecka do Fundacji?

Zbiórka jest aktywna w momencie dostarczenia do siedziby Fundacji kompletnej, wypełnionej i podpisanej dokumentacji. Jakiekolwiek braki w przesłanej dokumentacji opóźniają czas rozpoczęcia zbiórki.

pot