Skip to main content

Pomóż ratować zdrowie i życie dzieci z wadami serca!

Fundacja Cor Infantis jest organizacją pozarządową zajmującą się szeroko rozumianą pomocą dzieciom z wrodzonymi wadami serca oraz ich rodzinom, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

Środki finansowe na realizację bieżących potrzeb osób chorych i z niepełnosprawnościami gromadzone w ramach odpisów 1,5% podatku nie są darowizną ani ulgą. To część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jeśli tego nie zrobi i nie zdecyduje się na przekazanie 1,5% organizacji pożytku publicznego, czy to na jej cele statutowe, czy na rzecz konkretnego podopiecznego podatek za dany rok nie zostanie pomniejszony o 1,5% na cele charytatywne i w całości trafi do budżetu państwa.

Przekazując 1,5% swojego podatku na działalność OPP to podatnik ma realny wpływ na jaki cel go przeznacza. Zyskuje więc przywilej zadecydowania, na co zostaną wykorzystane pieniądze.

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis jest Organizacją Pożytku Publicznego, może więc pozyskiwać fundusze w ramach odpisów 1,5% podatku dochodowego. Wpłaty 1,5% podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe na podstawie informacji podanych przez podatników w odpowiednich pozycjach deklaracji podatkowej. Wystarczy zatem jedynie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym. Ten prosty krok, który nic nie kosztuje obywatela może ocalić życie dziecka. 1,5% można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na rzecz konkretnego, należącego do niej podopiecznego.

Odpisy 1,5% podatku z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji przekazywane są na podstawie wskazania w odpowiednich pozycjach deklaracji numeru KRS Fundacji:

KRS 0000290273

W ten sposób środki przekazane są na cele statutowe Fundacji. Te szczegółowo określa § 4 ust. 2 Statutu Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis. Do najczęściej realizowanych celów statutowych zalicza się: wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu życia dzieci z wadami serca; organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci z wadami serca; organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w placówkach polskich lub zagranicznych; podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi kardiochirurgii dziecięcej.

Ze środków zgromadzonych na działalność statutową finansujemy więc najczęściej np. zakup urządzeń do prowadzonej przez Fundację wypożyczalni sprzętu medycznego, zakup aparatury medycznej na oddziały szpitalne, wspieramy finansowo remonty prowadzone w oddziałach i poradniach, finansujemy druk materiałów edukacyjnych, wspieramy finansowo organizację szkoleń i konferencji z zakresu kardiologii prenatalnej oraz kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.

PRZEKAŻ 1,5% - może on uratować życie dziecka. Skorzystaj z darmowego programu do wypełniania zeznań podatkowych.

Czym się zajmujemy?

  • prowadzimy działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia dzieci z wadami serca, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a także udzielamy pomocy szpitalom i placówkom medycznym

  • nadrzędnym celem Fundacji od momentu jej powstania było stworzenie w Polsce Centrum Diagnostyki i Leczenia Wrodzonych Wad Serca, wyjątkowego miejsca, w którym dzieci i ich rodzice, a także osoby z wrodzonymi wadami serca, które osiągneły dorosłość będą czuły się bezpiecznie, miejsca, w którym uzyskają dostęp do najlepszych metod diagnostyki i terapii na najwyższym poziomie. Realizację tego celu rozpoczęliśmy w styczniu 2023 roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

  • w ramach projektów Go HeartsWiedza ratuje życieBezpieczni w domu, Fundacja prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji rodziców dzieci z wadami serca, zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodzonymi wadami serca a także zwiększenia ich bezpieczeństwa poprzez nieodpłatne użyczanie sprzętu medycznego

  • w ramach projektu pod nazwą Ratujemy serce prowadzone są zbiórki celowe na rzecz dzieci, które wymagają operacyjnego leczenia wady serca poza granicami kraju