Skip to main content

Standardy Ochrony Małoletnich

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) oraz obowiązkiem nałożonym na podmioty zajmujące się pracą z dziećmi i usługami na ich rzecz, a więc organizacje prowadzące działalność oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez dzieci a także organizacje pozarządowe działające w w/w zakresie i koniecznym określeniu, przyjęciu i wprowadzeniu w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie przepisu standardów ochrony dzieci, Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis wprowadza Standardy Ochrony Małoletnich zgodnie z dokumentami zamieszczonymi poniżej.

Standardy Ochrony Małoletnich (SOM) w Fundacji Cor Infantis - POBIERZ

Załącznik nr 1 do SOM - Zasady bezpiecznych relacji personalu Fundacji Cor Infantis z dziećmi - POBIERZ

Załącznik nr 2 do SOM - Zasady bezpiecznej rekrutacji w Fundacji Cor Infantis - POBIERZ

Załącznik nr 3 do SOM - dokument wewnętrzny

Załącznik nr 4 do SOM - Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci - POBIERZ

Załącznik nr 5 do SOM - Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych przez dzieci - POBIERZ

Załącznik nr 6 do SOM - dokument wewnętrzny