Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis

W trosce o Państwa bezpieczeństwo przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące użytkowników gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem gromadzonych danych jest Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis z siedzibą w Lublin, ul. Nałęczowska 24, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000290273, NIP: 7123093043, REGON: 060294101, określana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności : Administratorem Danych.

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

- przesyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo

- pisemnie, pocztą na adres: 20-701 Lublin ul. Nałęczowska 24, Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis .

Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Fundacji (podopiecznych ich opiekunów oraz darczyńców), w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej : RODO] , w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z korzystaniem z serwisu www.corinfantis.org Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach – Imię, Nazwisko, Telefon, E-mail, Adres wymagane tylko do realizacji zamówienia książki

Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://www.corinfantis.org/. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej witryny. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usługi wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się z witryną. Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji serwisu. Powyższe dotyczy również użytkowników niezarejestrowanych w serwisie.
Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników witryny. Robimy to jedynie w celach informacyjnych, głównie przez wzgląd na naszych partnerów i oferentów. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu, poza tymi danymi, jakie użytkownik dobrowolnie umieścił w serwisie.

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis z siedzibą w Lublinie jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu   RODO poszczególnych podopiecznych poprzez umieszczenie ich na stronie Fundacji  lub w inny sposób w serwisie., Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjęła wszelkie przewidziane ww. aktem prawnym środki zmierzające do zabezpieczenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności:

  1. 1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
    2. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
    3. do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Fundację na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis;
    4. zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
    5. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Osoba, której dane osobowe są gromadzone przez Fundację na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis  ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw, złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  oraz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez publikację jej nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W imieniu Administratora Danych (Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis)

Edyta Paradzińska

Wiceprezes Fundacji