Skip to main content

Michał Żydek

Lena Jarosz

NADIA BILSKA

MARYSIA RATKIEWICZ

JULIA ZDUŃCZYK

FILIP CHACZYŃSKI

WIKTOR GRABOWSKI

OLA WARELIS

MICHAŁ TOMCZAK

MIA ŚLĘCZEK

Michał Żydek

Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby związane z leczeniem i rehabilitacją. Przekaż 1,5% podat...

Lena Jarosz

Lena urodziła się 22.11.2012r. w Warszawie z wadą serca charakteryzującą się krytycznym zwężeniem zastawki pnia płu...

NADIA BILSKA

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: NADIA BILSKA

MARYSIA RATKIEWICZ

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: MARIA RATKIEWICZ

JULIA ZDUŃCZYK

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: JULIA ZDUŃCZYK

FILIP CHACZYŃSKI

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: FILIP CHACZYŃSKI

WIKTOR GRABOWSKI

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: WIKTOR GRABOWSKI

OLA WARELIS

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: ALEKSANDRA WARELIS

MICHAŁ TOMCZAK

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: MICHAŁ TOMCZAK

MIA ŚLĘCZEK

Cel szczegółowy / tytuł przelewu: MIA ŚLĘCZEK