Skip to main content

Koordynatorzy

Bieżącą działalnością Fundacji zajmują się dwie osoby, prosimy o zapoznanie się z zakresem wykonywanej przez nie pracy oraz formami kontaktu w sprawach dotyczących podopiecznych.

Przypominamy, że podopieczny to osoba, na rzecz której Fundacja Cor Infantis prowadzi zbiórkę 1,5% podatku lub zbiórkę celową lub obie te zbiórki jednocześnie.

         Aleksandra Lignar-Czyż (Kraków)

poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 15:00

Tel. +48 887 220 007

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        Edyta Paradzińska (Lublin)

poniedziałek – piątek, godz. 16:00 – 18:00

Tel. +48 603 867 422

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Bieżąca współpraca z podopiecznym/ rodzicami (opiekunami) podopiecznego w zakresie wszelkich spraw dotyczących przynależności do Fundacji, prowadzonych zbiórek i ich form, prowadzonych terapii, potrzeb i problemów
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań zaradczych oraz naprawczych
 • Pozyskiwanie funduszy/ fundraising
 • Wdrożenie opracowanych procesów i procedur
 • Działalność edukacyjna, profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia osób z wrodzonymi wadami serca zgodna z kierunkiem wykształcenia (specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego)
 • Organizacja transportów medycznych
 • Administracja strony internetowej i profili Fundacji w mediach społecznościowych
 • Bieżąca współpraca z podopiecznym/ rodzicami (opiekunami) podopiecznego w zakresie informacji o stanie subkonta oraz realizacji płatności za zakup produktów i usług związanych z procesem leczenia i rehabilitacji
 • Księgowanie darowizn finansowych przekazywanych na rzecz podopiecznych
 • Wykonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez podopiecznego/ rodziców (opiekunów) w związku z procesem leczenia i rehabilitacji
 • Kontakt z kontrahentami w zakresie rozliczeń zakupu produktów i usług na rzecz podopiecznych
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowo-księgowej
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego
 • Przygotowanie i zawieranie umów
 • Administracja biurowa

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy możliwe jest spotkanie w siedzibie Fundacji?

W siedzibie Fundacji przy ul. Nałęczowskiej 24 w Lublinie możliwe jest spotkanie wyłącznie z Edytą Paradzińską w godzinach jej pracy wskazanych powyżej. Każdorazowo prosimy jednak o telefoniczne potwierdzenie spotkania. Aleksandra Lignar-Czyż pracę na rzecz Fundacji wykonuje zdalnie, przebywając na stałe w innej miejscowości, nie ma zatem możliwości spotkania w siedzibie Fundacji.

Czy osoba, która zmieniła Fundację jest nadal podopiecznym Fundacji Cor Infantis?

Podopieczny to osoba, na rzecz której Fundacja Cor Infantis prowadzi zbiórkę 1,5% podatku lub zbiórkę celową lub obie te zbiórki jednocześnie. Podopiecznym nie jest zatem osoba, na rzecz której zbiórka była prowadzona w przeszłości i została ona przeniesiona do innej organizacji. Rozumiemy, że przy wyborze organizacji rodzice mają różne priorytety i każdorazowo zachęcamy do zapoznania się z zakresem działań i wsparcia, jakie możliwe jest także w innych organizacjach oraz dokonaniem wyboru tej, która w największym stopniu spełnia oczekiwania podopiecznego/ jego rodziców. W związku z tym, jeżeli nawet w przeszłości w Fundacji była prowadzona zbiórka, a obecnie jest ona kontynuowana w innej organizacji, w sprawach bieżących i wobec różnorodnych problemów należy kontaktować się z fundacją, która taką zbiórkę prowadzi.

Czy Fundacja w działaniach na rzecz swoich podopiecznych stosuje praktykę know-how?

Fundacja działa w dwóch głównych obszarach - na rzecz ogółu społeczności osób z wrodzonymi wadami serca oraz na rzecz swoich podopiecznych. W drugim przypadku Fundacja szczególnie troszczy się o osoby, które obdarzyły ją zaufaniem i zdecydowały się na wspólne działania w zakresie poprawy opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami serca, oraz dalej rozszerzenia tej opieki na rzecz osób z wrodzonymi wadami serca wchodzących w dorosłość i osób dorosłych. Samo pojęcie know-how funkcjonuje w polskim systemie prawnym, określone jest jako całość informacji związana ze zdobytym doświadczeniem, całokształt doświadczeń, praktyk i procedur, jakie usługodawca zdobył w trakcie prowadzenia działalności. Istotną cechą know-how jest to, że wpływa ono na sposób wykonywania usługi odróżniając je od usług konkurencyjnych. W odniesieniu do NGOs, każda organizacja posiada swoje unikatowe know-how poparte wykształceniem, doświadczeniem, realizacją różnorodnych projektów i każda wykorzystuje je w działaniach na rzecz swoich podopiecznych, Fundacja Cor Infantis także.