Skip to main content

Niezależne serca 2024

Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca

Projekt: Niezależne serca mogą więcej! Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca.

Harmonogram projektu

 • marzec - maj 2024: rekrutacja uczestników
 • marzec - maj 2024: rekrutacja pracowników
 • marzec - maj 2024: badanie potrzeb (sondaż diagnostyczny, wywiad)
 • marzec - maj 2024: tworzenie Indywidualnych Planów Działania
 • kwiecień 2024 - marzec 2024: udzielanie przyznanego wsparcia
 • czerwiec 2024 - wrzesień 2024: opracowanie i druk broszury pn. Droga do przejścia
 • luty - marzec 2025: audyt zewnętrzny
 • marzec 2024: ewaluacja projektu

Informacje o projekcie

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin

Termin realizacji: 1 marca 2024 – 31 marca 2025 r.   
Kwota dofinansowania z PFRON: 

Koordynator projektu: Aleksandra Lignar-Czyż (kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-16:00)

Koordynator finansowo-księgowy: Katarzyna Kupiec

22.04.2024 Ogłoszenie o rekrutacji pracowników do projektu

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis zatrudni pracowników do realizacji projektu Niezależne serca mogą więcej! Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i własnych.

W związku z powyższym poszukujemy na terenie całego kraju: FIZJOTERAPEUTÓW, PSYCHOLOGÓW, LOGOPEDÓW, PEDAGOGÓW SPECJALNYCH/ OLIGOFRENOPEDAGOGÓW, DIETETYKÓW, SPECJALISTÓW DS. IPD.

FIZJOTERAPEUCI - TRENERZY USAMODZIELNIANIA

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu domowej rehabilitacji ukierunkowanej na trening samodzielności z osobami z wrodzoną wadą serca w miejscu zamieszkania uczestnika (i środowisku lokalnym), zgodnie z ustalonym dla beneficjenta indywidualnym planem działania oraz harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku fizjoterapia,
 • wpis do KIF,
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 do marca 2025,
 • limit zajęć: średnio 96 godzin na każdego beneficjenta,
 • warunki finansowe: 140 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

PSYCHOLODZY - TRENERZY ROZWOJU OSOBISTEGO

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu treningu rozwoju osobistego dla osób z wrodzonymi wadami serca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku psychologia,
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 do marca 2025,
 • limit zajęć: średnio 24 godziny na beneficjenta,
 • warunki finansowe: 130 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

PSYCHOLODZY - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu wsparcia psychologicznego dla rodziców/ opiekunów osób z wrodzonymi wadami serca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku psychologia,
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 do marca 2025,
 • limit zajęć: średnio 12 godzin na rodzica beneficjenta,
 • warunki finansowe: 130 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

DIETETYCY  - TRENERZY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu wsparcia treningu prawidłowego żywienia dla osób z wrodzonymi wadami serca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku dietetyka,
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi i/lub hepatologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 do marca 2025,
 • limit zajęć: 24 godziny na beneficjenta,
 • warunki finansowe: 130 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

PEDAGODZY SPECJALNI/ OLIGOFRENOPEDAGODZY  - TRENERZY WSPARCIA ROZWOJU

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu wsparcia rozwoju dla osób z wrodzonymi wadami serca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku pedagogika opiekuńcza lub resocjalizacyjna, priorytetowo z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 do marca 2025,
 • limit zajęć: 24 godziny na beneficjenta,
 • warunki finansowe: 130 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

LOGOPEDZI  - TRENERZY KOMUNIKACJI

Praca będzie polegała na prowadzeniu indywidualnych zajęć z zakresu treningu komunikacji dla osób z wrodzonymi wadami serca zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie ze specjalizacją lub studiami podyplomowymi na kierunku logopedia lub logopedia z audiologią, priorytetowo osoby posiadające także studia podyplomowe z zakresu neurologopedii
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 do marca 2025,
 • limit zajęć: 24 godziny na beneficjenta,
 • warunki finansowe: 130 zł brutto za godzinę pracy.

Zleceniodawca nie zwraca kosztów przejazdu do domów beneficjentów.

SPECJALISTA DS. IPD

Praca będzie polegała na rozpoznaniu potrzeb i opracowaniu IPD dla 10 beneficjentów ostatecznych.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku pielęgniarstwo ze specjalizacją państwową z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego lub pediatrycznego lub ratunkowego lub pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: samozatrudnienie lub umowa zlecenie,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 do maja 2024,
 • limit godzin: 40 (po 4 godz. na 1 beneficjenta ostatecznego),
 • warunki finansowe: 100 zł brutto za godzinę pracy.

SPECJALISTA DS. IPD - WOLONTARIUSZ

Praca będzie polegała na rozpoznaniu potrzeb i opracowaniu IPD dla 50 beneficjentów ostatecznych.

Wymagania:

 • ukończone studia magisterskie lub licencjackie na kierunku pielęgniarstwo ze specjalizacją państwową z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego lub pediatrycznego lub ratunkowego lub pielęgniarstwa w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • doświadczenie w pracy z osobami z problemami kardiologicznymi będzie dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług wolontariatu z wyceną świadczeń,
 • okres zatrudnienia: od kwietnia 2024 do maja 2024,
 • limit godzin: 200 (po 4 godz. na 1 beneficjenta ostatecznego),
 • warunki finansowe: nieodpłatna praca wolontariusza/wolontariuszy z wyceną świadczeń w wysokości 100 zł brutto za godzinę pracy.


Zgłoszenia kandydatur
Prosimy o przesłanie dokumentów na adres e‑mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 24 maja 2024 r.
 
Dokumenty wymagane przy zatrudnieniu:
– kwestionariusz osobowy (POBIERZ) wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (POBIERZ),
– oświadczenie do celów podatkowych - w przypadku umowy zlecenia (POBIERZ),
– zaświadczenie o niekaralności w przypadku osób pracujących z nieletnimi (wymóg związany z wejściem w życie tzw. "ustawy Kamilkowej",

- CV,
– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (oraz kserokopia KIF w przypadku fizjoterapeutów),
– kserokopie/skany poświadczające ukończone kursy lub szkolenia z zakresu pracy z osobami z problemami kardiologicznymi (jeśli ukończone)

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Cel i zasady realizacji projektu

Celem projektu jest zwiększanie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością związaną z posiadaną, często bardzo złożoną wrodzoną wadą serca poprzez nabywanie przez nie określonych umiejętności oraz budowanie i kształtowanie odpowiednich postaw oraz kompetencji i relacji społecznych zwiększających ich szanse na usamodzielnienie się, w tym szczególnie w okresie wchodzenia w dorosłość. 

W przypadku starszych dzieci, nastolatków i młodych osób dorosłych (do 25 roku życia) z wrodzoną wadą serca celem jest zwiększenie samodzielności poprzez prowadzenie zróżnicowanych treningów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb beneficjentów, ich możliwości oraz nabywanie przez nich kompetencji w zakresie przejmowania odpowiedzialności za własne zdrowie i wdrażanie ich do samoopieki i samopielęgnacji a także zwiększanie ich udziału w życiu społecznym w tym aktywności zawodowej.

Celem projektu w odniesieniu do młodszych beneficjentów jest ich aktywizowanie i usprawnianie obszarów dotkniętych niepełnosprawnością w zakresie umożliwiającym im osiąganie adekwatnej do wieku samodzielności oraz edukacja i wsparcie opiekunów tych dzieci w ich usprawnianiu w odniesieniu do wszystkich obszarów, czyli sfery bio-psychospołecznej.

Projekt będzie polegał na prowadzeniu działań w formie:

1) trening samodzielności

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025.

Liczba godzin wsparcia: średnio 8 godzin miesięcznie dla każdego uczestnika, łączny limit 96 godzin dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale fizjoterapeutów, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 60 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

2) trening rozwoju osobistego

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale psychologa.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

3) trening komunikacji

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale logopedy, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

4) trening wsparcia rozwoju - wsparcie oligofrenopedagogiczne

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale pedagoga specjalnego, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

5) trening prawidłowego żywienia 

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale dietetyka, a z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

6) wsparcie psychologiczne dla rodziców/ opiekunów

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 1 godzina miesięcznie, łączny limit 12 godzin w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez rodziców/ opiekunów beneficjentów.

Limit uczestników: 40 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie indywidualne.

7)  life coaching dla nastolatków i młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale psychologa z uprawnieniami coacha.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie grupowe.

7)  warsztaty świadomości choroby dla nastolatków i młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny w trakcie całego projektu.

Zajęcia będą realizowane przez osoby z wrodzonymi wadami serca przy udziale specjalisty edukacji zdrowotnej.

Limit uczestników: 30 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie grupowe.

8)  life coaching dla rodziców dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia będą realizowane przez rodziców dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodzonymi wadami serca przy udziale psychologa z uprawnieniami coacha.

Limit uczestników: 60 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie grupowe.

9)  warsztaty świadomości choroby dla rodziców nastolatków i młodych dorosłych z wrodzoną wadą serca

Termin realizacji: od kwietnia 2024 do marca 2025 r.

Liczba godzin wsparcia: średnio 2 godziny miesięcznie, łączny limit 24 godziny dla każdego uczestnika w całym okresie realizacji projektu.

Zajęcia będą realizowane przez rodziców dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z wrodzonymi wadami serca przy udziale specjalisty edukacji zdrowotnej.

Limit uczestników: 60 osób.

Intensywność wsparcia: wsparcie grupowe.

Rekrutacja uczestników zakończona

26.03.2024 Ogłoszenie o rekrutacji uczestników projektu

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis w dniach 26 marca - 9 kwietnia 2024 r. prowadzi rekrutację wstępną uczestników do projektu pn. Niezależne serca mogą więcej! Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Zasady rekrutacji uczestników

Projekt priorytetowo kierowany jest do podopiecznych Fundacji. W projekcie mogą uczestniczyć osoby z wrodzoną wadą serca zamieszkałe na terenie Polski posiadające aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności, nieuczestniczące na dzień przystąpienia do projektu w innych projektach realizowanych ze środków PFRON i innych, które realizowane są w podobnym celu. W przypadku dużej liczby osób chętnych do udziału, które uzyskają jednakową liczbę punktów w procesie rekrutacji, Fundacja zastrzega sobie prawo kierowania się indywidualną sytuacją kandydata na uczestnika projektu.

Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest:

1. Wypełnienie i przesłanie online zgłoszenia - KLIKNIJ

2. Wydrukowanie z wiadomości e-mail otrzymanej po przesłaniu zgłoszenia online formularza zgłoszenia, jego podpisanie i przesłanie do dnia 9 kwietnia (data wpływu) do siedziby Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis wraz z:

 • OŚWIADCZENIEM - KLIKNIJ
 • kopią aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

Uwaga! Rekrutacja jest dwuetapowa, co oznacza, że należy w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia online, a następnie przesłać wypełniony formularz zgłoszenia wraz z załącznikami pocztą/kurierem na adres Fundacji. Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszenia za pośrednictwem poczty/kuriera upływa 9 kwietnia 2024 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne, przesłane do siedziby Fundacji zgłoszenia.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w której o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydowała będzie kolejność zgłoszeń, pod uwagę brana będzie sygnatura czasowa zgłoszenia przesłanego online. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji niezwłocznie po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostaną zamieszczone na liście rezerwowej. Kwalifikacja do uczestnictwa z listy rezerwowej jest możliwa po zwolnieniu miejsca w projekcie z powodu rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika.