Skip to main content

REALIZOWANE W FUNDACJI PROJEKTY LECZENIA I REHABILITACJI ZDROWOTNEJ:
    • Ratujemy serce
    • Bezpieczni w domu
    • Programy lekowe

Ratujemy serce

Ratujemy serce to główny projekt Fundacji. Jego realizację rozpoczęliśmy w 2007 roku i z jego powodu została powołana Fundacja. Wiązało się to ze zmianą miejsca pracy dwóch wybitnych kardiochirurgów - prof. Edwarda Malca i prof. Katarzyny Januszewskiej i ich działalnością zawodową poza granicami kraju.

Rodzice, którzy podjęli decyzje o kontynuacji leczenia swoich dzieci przez tych konkretnych lekarzy stanęli w obliczu poniesienia znacznych kosztów z tym związanych, leczenie to odbywało się w klinikach uniwersyteckich, jednak nie było przez NFZ refundowane. Fundacja Cor Infantis jako pierwsza i przez wiele lat jedyna organizacja pozyskiwała środki finansowe na ten cel.

Motywy, jakimi w swoich wyborach kierowali się rodzice były różne - od decyzji o leczeniu bądź kontynuacji takiego leczenia u konkretnego lekarza, przez zbyt długi czas oczekiwania na wykonanie zabiegu w Polsce, dyskwalifikacje z jego wykonania w kraju z uwagi na niekorzystne warunki anatomiczne bądź stan ogólny dziecka, po niezwykle trudne doświadczenia związane z wcześniejszymi hospitalizacjami w Polsce.

Od początku swojego istnienia Fundacja na leczenie polskich dzieci poza granicami kraju przeznaczyła kwotę ok. 20 mln złotych finansując kilkaset złożonych procedur medycznych. Tak znacząca liczba zabiegów była możliwa dzięki wsparciu organizacyjnemu oraz wynegocjowaniu przez prof. Edwarda Malca preferencyjnych stawek za zabiegi operacyjne u polskich dzieci.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. lekarze, do których po pomoc kierowali się rodzice dzieci z wrodzonymi wadami serca wspólpracują z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, gdzie Kliniką Kardiochirurgii kieruje prof. Katarzyna Januszewska a świadczenia z zakresu kardiochirurgii wykonuje również prof. Edward Malec. Tym samym wiele dzieci, dla których jedyną szansą był wyjazd na leczenie poza granicami kraju - może być leczonych w Polsca.

Fundacja, mając na uwadze dobro ogółu społeczności osób z wrodzonymi wadami serca - zarówno dzieci, jak i osób wkraczających w dorosłość i dorosłych - nie kończy swojej działalności w zakresie projektu RATUJEMY SERCE. Oznacza to, iż wyjątkowych sytuacjach Fundacja może prowadzić zbiórki z przeznaczeniem na leczenie poza granicami kraju. Mając jednak świadomość, jak wybitnych specjalistów zyskał nasz kraj wraz z powrotem do Polski prof. Katarzyny Januszewskiej i prof. Edwarda Malca sugerujemy, by kierując się dobrem dziecka - zasięgnąć opinii tych specjalistów w zakresie proponowanych przez nich metod i możliwości leczenia w kraju.

Jeżeli leczenie to nie będzie możliwe, a podpieczny/ rodzice (opiekunowie) podopiecznego wyrażą wolę prowadzenia zbiórki z przeznaczeniem na leczenie poza granicami kraju - Fundacja udzieli wsparcia w tym zakresie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia zbiórki:

  • dokumentacja dotycząca dziecka do 18 roku życia - kliknij
  • dokumentacja dotycząca osoby, która ukończyła 18 rok życia - kliknij

Bezpieczni w domu

Fundacja w ramach projektu BEZPIECZNI W DOMU dla swoich podopiecznych oraz ich rodziców/ opiekunów prowadzi działania edukacyjne oraz nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego. Wśród urządzeń, jakie można wypożyczyć są:

- Aparaty CoaguChek XS oraz CoaguChek INRange do mierzenia krzepliwości krwi

- Koncentratory tlenu

- Pulsoksymetry

- Pompy do prowadzenia żywienia

Pobierz REGULAMIN WYPOŻYCZALNI URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Pobierz WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE URZĄDZENIA

Programy lekowe

informacje wkrótce