Skip to main content

Projekty z dofinansowaniem PFRON

Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością poprzez budowanie i kształtowanie odpowiednich postaw oraz kompetencji i relacji społecznych zwiększających szanse na usamodzielnienie dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych z wadą serca, w tym szczególnie w okresie wchodzenia w dorosłość oraz przygotowanie ich do samoopieki. Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością wynikającą z posiadanej wady wrodzonej serca prowadzona w ramach projektu będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i obejmować będzie przede wszystkim działania edukacyjne w odniesieniu do sfer: psychicznej, społecznej i biologicznej beneficjentów oraz pośrednio - z uwagi na wiek, stopień dojrzałości oraz niepełnosprawności uczestników - także ich opiekunów. Szczegóły - KLIKNIJ