Skip to main content

CHCĘ POMÓC

Fundacja działając na rzecz dzieci z wadami serca oprócz środków pochodzących ze zbiórki publicznej, przeznaczanych na leczenie operacyjne, rehabilitację oraz inne formy poprawy stanu zdrowia dzieci dysponuje również środkami, które są przekazywane na jej rachunek główny z przeznaczeniem na realizację celów statutowych. Z funduszy tych między innymi organizowane są Edukacyjno-Integracyjne Warsztaty dla Dzieci z Wadami Serca i Ich Rodzin, obozy letnie dla dzieci i młodzieży z wadami serca, wspierane są instytucje działające na rzecz dzieci z wadami serca na terenie kraju a także finansowane są działania niezbędne w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia lub życia u dziecka, będącego podopiecznym Fundacji. Sytuacje takie zdarzają się niezmiernie rzadko, jednak mają miejsce a niezwykle istotny jest wówczas czas. W takich okolicznościach Fundacja może uruchomić środki zarezerwowane na wystąpienie takich okoliczności i podejmować działania w celu zabezpieczenia dziecka, w tym umożliwienia mu specjalistycznego transportu i terapii na terenie Niemiec.

Wpłat można dokonywać na wskazane rachunki bankowe:

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
ul. Nałęczowska 24
20-701 Lublin

35 1600 1101 0003 0502 1175 2001 – dla wpłat w walucie PLN
77 1600 1101 0003 0502 1175 2021– dla wpłat w walucie USD
23 1600 1101 0003 0502 1175 2023 – dla wpłat w walucie EUR

Każda wpłata odbywa się z dopiskiem/tytułem „cele statutowe”.

Kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: ppabplpk

Bank: BNP Paribas Bank Polska Oddział w Lublinie
ul. Probostwo 6a
20-089 Lublin