Skip to main content

CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI

Poniżej znajdują się informacje i wskazówki, które mają ułatwić Państwu pobyt z dzieckiem w szpitalu. Dotyczą dokumentów i przedmiotów, jakie należy zabrać do szpitala, zasad żywienia, korzystania z urządzeń elektronicznych, wsparcia pacjenta w procesie hospitalizacji.

Zgłaszając się do Izby Przyjęć w wyznaczonym terminie należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie do szpitala,
 • dokument zawierający PESEL pacjenta/dziecka oraz PESEL rodzica/opiekuna prawnego,
 • wyniki wcześniejszych badań diagnostycznych,
 • karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 • dowód tożsamości rodzica
 • leki przyjmowane przez dziecko na stałe
 • w przypadku niemowląt lub dzieci, u których stosowana jest specjalna dieta - mleko lub mieszankę leczniczą wystarczającą na pierwszą dobę żywienia.

Jeśli przed planowanym przyjęciem lekarz zalecił przygotowanie pacjenta w określony sposób, należy zastosować się do takich wskazówek.

Przyjęcia planowe odbywają się w Izbie Przyjęć (budynek "B", piętro 0). Sugerowane godziny przyjęć pacjentów, którzy mają być hospitalizowani w Klinikach Kardiologii i Kardiochirurgii to godz. 11.00 - 12.00.

Inne przedmioty, jakie należy zabrać do szpitala:

 • przybory pielęgnacyjno-kosmetyczne:
  • dzieci młodsze: pampersy, mokre chusteczki 2op., mydło, ręcznik, pieluszki tetrowe 3szt, grzebień
  • dzieci starsze: mydło, papier toaletowy, ręcznik, grzebień, klapki pod prysznic, szczoteczkę i pastę do zębów,
 • ręcznik papierowy 1szt,
 • piżamę 2 komplety,
 • bieliznę osobistą na zmianę,
 • obuwie/kapcie na gumowej podeszwie,
 • wygodne ubranie dzienne np. dres,
 • naczynia (talerzyk, miseczka, kubeczek) i sztućce,
 • przedmioty do wykorzystania w czasie wolnym.

Na większości oddziałów pacjent może używać telefonu, laptopa i inny sprzęt elektroniczny.

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w magazynie szpitalnym. Pieniądze i przedmioty wartościowe pacjent może złożyć w depozycie Szpitala. Depozyt jest dokumentowany, a pacjent otrzymuje pokwitowanie określające między innymi spis i cechy pozostawionych do przechowania rzeczy wartościowych.

Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze nie przekazane do depozytu i pozostawione bez nadzoru.

Leki

Leki będą podawane na podstawie zlecenia lekarza prowadzącego. Zabronione jest jakiekolwiek samowolne stosowanie leków, suplementów diety, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, innych niż te, które zleci lekarz prowadzący.

Jeżeli dziecko przyjmuje leki dodatkowe związane z leczeniem choroby niezwiązanej z hospitalizacją konieczne będzie wypłenienie stosownego formularza. Lekarz prowadzący podejmie stosowną decyzję o dalszym stosowaniu lub odstawieniu tych leków.

Leki należy przynieść w oryginalnym opakowaniu lub blistrach pozwalających na ich identyfikację. W przypadku decyzji lekarza o kontynuacji leczenia danym lekiem, lek własny pacjenta będzie stosowany do momentu sprowadzenia odpowiedniego leku przez szpital.

Leki, które nie będą potrzebne w trakcie leczenia, zostaną oddane opiekunowi.

Należy poinformować lekarza prowadzącego i pielęgniarkę o ewentualnych uczuleniach lub niepożądanych reakcjach na leki.

Wyżywienie

Każdy pacjent w zależności od zapotrzebowania kalorycznego bądź schorzenia ma odrębnie ustaloną dietę. „Dieta podstawowa” układana jest głównie z myślą o kobietach w ciąży i matkach karmiących. W układaniu jadłospisu pod uwagę brane są względy zdrowotne, ale też wyznaniowe, czy kulturowe. Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych lub w stołówkach oddziałowych.

Posiłki dostarczane są w godzinach:
Śniadanie 7.30-8.30
Obiad 12.30-13.30
Kolacja 17.00-18.00

Korzystanie z urządzeń elektronicznych

W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w pełni akceptuje się używanie przez pacjentów telefonów komórkowych oraz korzystanie z Internetu z wykorzystaniem prywatnych urządzeń mobilnych, takich jak smartfony lub komputery przenośne ( typu laptop, notebook lub tablet).

Należy pamiętać, że korzystanie z telefonów i urządzeń mobilnych np. rozmowy telefoniczne, oglądanie filmów itp. nie może być uciążliwe dla innych pacjentów oraz personelu medycznego. Bezwzględnie należy dostosować się do uwag personelu medycznego o niekorzystanie z telefonów w określonej strefie, aby nie zakłócać pracy aparatury medycznej oraz w określonej porze dnia, np. podczas obchodu lekarskiego, wykonywanych procedur medycznych oraz ciszy nocnej.

Nagrywanie przez pacjenta, opiekuna lub osoby trzecie obrazu i / lub dźwięku na terenie szpitala za pomocą telefonów, aparatów fotograficznych, kamer oraz innych urządzeń nie może naruszać wizerunku, godności i innych dóbr osobistych pacjentów, pracowników szpitala, osób przebywających na terenie szpitala; nie może też zakłócać procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Szpital nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie, kradzież telefonu i innych urządzeń mobilnych.

Wsparcie pacjenta

Na większości oddziałów bliscy, odwiedzający pacjenta są bardzo mile widziani, obowiązują ich jednak określone zasady.

 1. W trakcie pobytu na oddziale szpitalnym Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej świadczonej przez krewnych lub osoby wskazane przez siebie bądź przedstawiciela ustawowego.
 2. Na oddziałach, na których przebywają dzieci, dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad nimi mogą sprawować rodzice, przedstawiciele ustawowi (lub inne osoby, upoważnione na podstawie przepisów prawa), a także osoby wskazane personelowi Szpitala bezpośrednio przez ww. opiekunów prawnych.
 3. Opieka świadczona jest dobrowolnie, nie ma charakteru przymusu.
 4. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Ze względu na specyfikę niektórych oddziałów i przebywających tam pacjentów zakres czynności opieki sprawowanej przez krewnych lub osoby wskazane przez pacjenta może być ograniczony.
 5. Osoby sprawujące opiekę proszone są o zapoznanie się z regulaminem szpitala i kliniki oraz przestrzeganie wskazówek personelu medycznego.
 6. Osoby sprawujące opiekę zobowiązane są do poinformowania lekarza/pielęgniarki/położnej o planowanym zakresie opieki, czasie i miejscu jej wykonywania.
 7. Na każdym z oddziałów szpitalnych kierownik kliniki, lekarz prowadzący lub pielęgniarka określa czynności z zakresu opieki pielęgnacyjnej, jakie może wykonywać krewny lub osoba wskazana przez pacjenta bądź opiekuna prawnego.
 8. Osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są do poszanowania spokoju i potrzeb innych pacjentów oraz przestrzegania ciszy nocnej.

Przez opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem o której mowa powyżej rozumie się:

 • Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i duchowych; dotrzymywanie towarzystwa, rozmowa, czytanie na głos książek/gazet, dbanie o bezpieczeństwo podopiecznego,
 • Zapewnienie troski, bliskości, zabawy i poczucia bezpieczeństwa dzieciom,
 • Pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych,
 • Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej: wymiana pieluch, pielucho majtek, pomoc w utrzymaniu higieny okolic intymnych, toaleta jamy ustnej, higiena protez zębowych, mycie, kąpiel/prysznic, golenie, mycie głowy, czesanie włosów, obcinanie paznokci, nawilżanie i natłuszczanie skóry, toaleta p/odleżynowa,
 • Zmiana bielizny osobistej i pościelowej, słanie łóżka,
 • Pomoc w przyjmowaniu posiłków i napojów (wyjątek stanowią pacjenci nieprzytomni i mający problemy z połykaniem),
 • Pomoc w siadaniu, wstawaniu z łóżka, zmianie pozycji (odwracanie na boki, oklepywanie), chodzeniu, staniu, wożenie na wózku spacerowym lub inwalidzkim,
 • Uczestniczenie w procesie rehabilitacji w porozumieniu z rehabilitantem.