Skip to main content

CHCĘ POMÓC

Środki pozyskane w ramach zbiórki 1,5% podatku przeznaczane są na realizację celów zawartych w statucie Fundacji. Środki te mogą być przekazywane na rzecz Fundacji i pozostawać w jej dyspozycji na poczet realizacji podejmowanych przez nią działań lub mogą być przekazane na rzecz konkretnych podopiecznych, na rzecz których prowadzona jest w naszej Fundacji zbiórka 1,5% podatku. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wybór podopiecznego, któremu pragniecie Państwo przekazać 1,5%, ponieważ nie wszyscy podopieczni Fundacji mają prowadzoną u nas zbiórkę 1% podatku. Informacja, czy taka zbiórka prowadzona jest na rzecz konkretnego dziecka znajduje się przy jego profilu na stronie Fundacji.