Skip to main content

Podsumowanie stycznia

Pierwsze Podsumowanie Miesiąca w 2023 roku, czyli co udało się zrealizować w styczniu oraz, co jest w planach – bliższych i dalszych.
 
Działania Fundacji w styczniu obejmowały przede wszystkim:
 
❤️ realizację i finansowanie bieżących potrzeb związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją dzieci z wadami wrodzonymi serca, zakupem niezbędnej w procesie leczenia i rehabilitacji aparatury medycznej i pomocy specjalistycznych,
❤️ użyczenie do nieodpłatnego używania w Klinice Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi narzędzi i urządzeń medycznych będących własnością Fundacji o wartości 246 549,93 zł,
❤️ realizację zamówień i finansowanie zakupu wyrobów medycznych zwiększających bezpieczeństwo i optymalizację zabiegów kardiochirurgicznych z przeznaczeniem dla Kliniki Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi i przekazanie w formie darowizny materiałów i wyrobów medycznych o wartości 404 253,39 zł,
❤️ realizację zamówienia i finansowanie zakupu aparatury medycznej z przeznaczeniem dla Kliniki Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi i przekazanie w formie darowizny aparatury medycznej (pompy infuzyjne) o wartości 49 680,00 zł,
❤️ wizytę w Klinikach Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi w celu rozpoznania priorytetowych potrzeb oraz udział w spotkaniu roboczym z Dyrekcją Instytutu i Kierownikami w/w Klinik w celu określenia kierunków działań i współpracy.
 
Szczególnie ważne dla dalszego rozwoju kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej oraz poprawy warunków hospitalizacji dzieci jest:
1) w przypadku Kliniki Kardiologii – jej kompleksowa rozbudowa,
2) w przypadku Kliniki Kardiochirurgii – zakup i wdrożenie nowego systemu monitorowania funkcji życiowych pacjentów, wyposażenie oddziału w system klimatyzacji, wsparcie rozwoju zawodowego personelu medycznego.
 
Mając na uwadze mnogość potrzeb liczymy na dobrą współpracę z Organizacjami działającymi na rzecz dzieci z wadami serca i wspólne dążenie do realizacji określonych celów oraz zaangażowanie wszystkich Państwa w zbiórkę, która już za chwilę, już za momencik...
 
Pamiętamy także o naszych najmłodszych obecnych i przyszłych podopiecznych i o tym, że na początku sztafety z udziałem wielu specjalistów, której celem jest uratowanie życia dziecka z wadą serca jest diagnostyka przedurodzeniowa 🤰❤️

Inne artykuły w tej kategorii:

Informacja

Aleksandra Lignar-Czyż - informacja o nieobecności: 3-5.07.2024

Decyzje finansowe PFRON

Z radością informujemy, że decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proj...

Rekrutacja pracowników

W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku dotyczącego projektu Niezależne serca mogą więce...