Skip to main content

Nie tylko Walentynki

14 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca. To szczególny dzień poświęcony podnoszeniu świadomości i wsparciu dzieci, młodzieży i dorosłych urodzonych z wadami serca.

  • Wrodzone wady serca są najczęściej występującymi wadami wrodzonymi. Każdego roku na świat przychodzi z nimi ok. 40 000 dzieci.
  • Obecnie większość przyczyn powstawania wrodzonych wad serca nie jest znana, nie ma więc skutecznych metod by im zapobiegać.
  • Należy dążyć do wczesnej diagnostyki i zapewnienia dzieciom z wadami serca najlepszej ścieżki leczenia.
  • Zdecydowana większość dzieci po udanych korekcjach całkowitych wad serca oraz po skutecznie wykonanej operacji Fontana, kończącej cykl etapowego leczenia wad o typie serca jednokomorowego nie wymaga kolejnych zabiegów operacyjnych czy interwencyjnych. O przebytym leczeniu przypomina jedynie konieczność regularnych wizyt kontrolnych a u niektórych dzieci systematyczne przyjmowanie leków.
  • Dzieci z wrodzonymi wadami serca mogą żyć jak ich zdrowi rówieśnicy, uczęszczają do szkoły i przedszkola, uprawiają sport, dorastają, kształcą się na wybranych kierunkach, podejmują aktywność zawodową i zakładają własne rodziny.

Jest to główny cel działań naszej Fundacji ➡️ dążenie do zapewnienia osobom z wrodzonymi wadami serca dostępu do jak najlepszych metod diagnostyki i terapii oraz działania na rzecz poprawy jakości ich życia.

Dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili i wciąż pomagają nam działać na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz stale powiększającej się grupy osób, które po skutecznym leczeniu wkraczają w dorosłość.

Nie moglibyśmy wykonywać naszej pracy bez Was! ❤️

Inne artykuły w tej kategorii:

Dzień Wiedzy o WWS

W dniach 7–14 lutego obchodzony jest Tydzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca, złożonym problemie...

W lutym zbadaj serce płodu

Pani Profesor Maria Respondek-Liberska, która jest prekursorem kardiologii prenatalnej w Polsce o...

Plany na 2024 rok

Przedstawiany planu głównych działań Fundacji, jakie będą realizowane w 2024 roku. Uruchomieni...