Skip to main content

Podsumowanie lutego

Działania Fundacji w lutym obejmowały przede wszystkim:
 
❤️ realizację i finansowanie bieżących potrzeb związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją dzieci z wadami wrodzonymi serca, zakupem niezbędnej w procesie leczenia i rehabilitacji aparatury medycznej i pomocy specjalistycznych,
❤️  przekazanie do Kliniki Kardiochirurgii ICZMP zakupionych pomp infuzyjnych, 
❤️ realizację dalszych zamówień i finansowanie zakupu kolejnych wyrobów medycznych zwiększających bezpieczeństwo i optymalizację zabiegów kardiochirurgicznych z przeznaczeniem dla Kliniki Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi,
❤️ prowadzenie działań edukacyjnych związanych z obchodami Tygodnia Świadomości Wrodzonych Wad Serca,
❤️ prowadzenie działań związanych z uruchomieniem nowej strony internetowej Fundacji,
❤️ podejmowanie działań zmierzających do poprawy opieki nad osobami z wrodzonymi wadami serca wchodzącymi w dorosłość oraz na rzecz osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca.
 

Inne artykuły w tej kategorii:

Decyzje finansowe PFRON

Z radością informujemy, że decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proj...

Rekrutacja pracowników

W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku dotyczącego projektu Niezależne serca mogą więce...

Informacja

W najbliższych tygodniach zbieramy energię do dalszych działań, poniżej przedstawiamy informacje ...