Skip to main content

Podsumowanie lutego

Działania Fundacji w lutym obejmowały przede wszystkim:
 
❤️ realizację i finansowanie bieżących potrzeb związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją dzieci z wadami wrodzonymi serca, zakupem niezbędnej w procesie leczenia i rehabilitacji aparatury medycznej i pomocy specjalistycznych,
❤️  przekazanie do Kliniki Kardiochirurgii ICZMP zakupionych pomp infuzyjnych, 
❤️ realizację dalszych zamówień i finansowanie zakupu kolejnych wyrobów medycznych zwiększających bezpieczeństwo i optymalizację zabiegów kardiochirurgicznych z przeznaczeniem dla Kliniki Kardiochirurgii ICZMP w Łodzi,
❤️ prowadzenie działań edukacyjnych związanych z obchodami Tygodnia Świadomości Wrodzonych Wad Serca,
❤️ prowadzenie działań związanych z uruchomieniem nowej strony internetowej Fundacji,
❤️ podejmowanie działań zmierzających do poprawy opieki nad osobami z wrodzonymi wadami serca wchodzącymi w dorosłość oraz na rzecz osób dorosłych z wrodzonymi wadami serca.
 

Inne artykuły w tej kategorii:

Dzień Wiedzy o WWS

W dniach 7–14 lutego obchodzony jest Tydzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca, złożonym problemie...

W lutym zbadaj serce płodu

Pani Profesor Maria Respondek-Liberska, która jest prekursorem kardiologii prenatalnej w Polsce o...

Plany na 2024 rok

Przedstawiany planu głównych działań Fundacji, jakie będą realizowane w 2024 roku. Uruchomieni...