Skip to main content

Kardiologia w praktyce

W dniach 8-9 grudnia 2023 odbędzie VII Ogólnopolski Kongres Kardiologii w Praktyce Lekarza POZ. Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy pełni Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Kierownictwo naukowe objął prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman. Kongres odbywa się online. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne. Zachęcamy do przekazania informacji swoim lekarzom POZ.

Link do rejestracji: https://www.termedia.pl/Konferencja-VII-OGOLNOPOLSKI-KONGRES-KARDIOLOGII-W-Intro,2007,25267.html

Inne artykuły w tej kategorii:

Decyzje finansowe PFRON

Z radością informujemy, że decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proj...

Rekrutacja pracowników

W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku dotyczącego projektu Niezależne serca mogą więce...

Informacja

W najbliższych tygodniach zbieramy energię do dalszych działań, poniżej przedstawiamy informacje ...