Skip to main content

Świadczenie wspierające

1 stycznia 2024 roku w życie wjedzie większość przepisów dotyczących świadczenia wspierającego. Ustawa została opublikowana 26 lipca a z jej treścią można zapoznać się pod linkiem: tekst ustawy

Świadczenie wspierające (ŚW) jest przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia. O wysokości świadczenia będzie decydować w dużej mierze zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, która określana będzie punktowo. Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia będą wydawane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych na czas nie dłuższy niż 7 lat.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością posiada prawo do renty socjalnej, będzie ono zachowane. Świadczenie wspierające będzie także niezależne od dochodu osoby niepełnosprawnej (brak kryterium dochodowego). 

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia ukończenia przez nią 18. roku życia, prawo do świadczenia wspierającego zostanie ustalone od miesiąca osiągnięcia pełnoletność. Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS. Wnioski będzie można składać wyłącznie elektronicznie.

Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, która w 2023 r. wynosi 1588,44 zł.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać miesięcznie w wysokości:

  • 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów.
  • 180 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 punktów,
  • 120 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85 do 89 punktów,
  • 80 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 80 do 84 punktów,
  • 60 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 punktów,
  • 40 proc. renty socjalnej - jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

 

 

 

 

 

Inne artykuły w tej kategorii:

Decyzje finansowe PFRON

Z radością informujemy, że decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proj...

Rekrutacja pracowników

W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku dotyczącego projektu Niezależne serca mogą więce...

Informacja

W najbliższych tygodniach zbieramy energię do dalszych działań, poniżej przedstawiamy informacje ...