Skip to main content

I etap konkursu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakończył pierwszy etap oceny wniosków w ramach konkursu "Możemy więcej". Fundacja Cor Infantis złożyła w tym konkursie trzy wnioski dotyczące wsparcia finansowego projektów:

  • Niezależne serca mogą więcej! Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca.
  • Waleczne serca pokonują bariery - Pierwszy Krok. Integracyjny weekend z Karate Tradycyjnym dla dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami serca.
  • #IronHeartsCamps - treningi i obozy sportowe zwiększające samodzielność dzieci i młodzieży z wrodzonymi wadami serca.

Wszystkie trzy wnioski otrzymały ocenę pozytywną w pierwszym etapie postępowania konkursowego i zostały skierowane do drugiego etapu.

W przypadku przyznania dofinansowania przez PFRON Fundacja rozpocznie rekrutację do projektów, informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Fundacji. Kryteria udziału w wydarzeniach Fundacji określa Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych i realizowanych przez Fundację lub na jej zlecenie.

 

Inne artykuły w tej kategorii:

Dzień Wiedzy o WWS

W dniach 7–14 lutego obchodzony jest Tydzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca, złożonym problemie...

W lutym zbadaj serce płodu

Pani Profesor Maria Respondek-Liberska, która jest prekursorem kardiologii prenatalnej w Polsce o...

Plany na 2024 rok

Przedstawiany planu głównych działań Fundacji, jakie będą realizowane w 2024 roku. Uruchomieni...