Skip to main content

Oświadczenie

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

informujemy, iż w związku z negatywną oceną merytoryczną wniosku nr PW9/2023/2/1983 złożonego przez Fundację Cor Infantis w ramach Konkursu nr 1/2023 pn. "Możemy więcej", tytuł projektu Niezależne serca mogą więcej! Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis działając w interesie jej podopiecznych – dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych z niepełnosprawnością związaną z posiadaną wrodzoną wadą serca przystępuje do procedury odwoławczej.

Jednocześnie Fundacja wskazuje, iż główną przyczyną oceny negatywnej była błędna interpretacja roli rodzica/opiekuna w działaniach w ramach projektu. Fundacja wskazała, iż działania na rzecz beneficjentów ostatecznych w zakresie wsparcia udzielanego w formie treningu samodzielności, treningu komunikacji, treningu wsparcia rozwoju oraz treningu prawidłowego żywienia będą w przypadku młodszych uczestników realizowane "przy udziale rodziców", gdyż dla Fundacji naturalna jest obecność podczas zajęć rodzica jako osoby wspierającej dziecko, które z uwagi na wiek nie może lub nie chce samodzielnie brać w nich udziału. Regulamin konkursu i generator wniosków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie zakłada jednak takiej możliwości kwalifikując wsparcie "przy udziale rodzica" jako wsparcie pośrednie nie zaś bezpośrednie, co narzuciło określoną ścieżkę oceny według systemu/schematu/klucza uniemożliwiając uzyskanie pozytywnej oceny złożonego wniosku.

Fundacja nie zgadza się na wykluczenie z możliwości uzyskania wsparcia najmłodszych osób dotkniętych niepełnosprawnością z uwagi na brak ich możliwości w zakresie samodzielnego udziału w określonych formach wsparcia oraz na jakiekolwiek inne działania wykluczające osoby z wrodzonymi wadami serca z udziału w projektach i zadaniach zwiększających ich szansę na osiągnięcie samodzielności i niezależności.

W związku z powyższym Fundacja podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu umożliwienia jej podopiecznym udziału w zaplanowanym projekcie bez względu na ich wiek, zakres niepełnosprawności czy poziom samodzielności.

 

 

Inne artykuły w tej kategorii:

Decyzje finansowe PFRON

Z radością informujemy, że decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proj...

Rekrutacja pracowników

W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku dotyczącego projektu Niezależne serca mogą więce...

Informacja

W najbliższych tygodniach zbieramy energię do dalszych działań, poniżej przedstawiamy informacje ...