Skip to main content

Rekrutacja uzupełniająca

20.04.2024 Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu

W związku z brakiem spełnienia przez dwóch kandydatów kryteriów formalnych Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis w dniach 20 kwietnia - 6 maja 2024 r. prowadzi rekrutację uzupełniającą uczestników do projektu pn. Niezależne serca mogą więcej! Wsparcie samodzielności osób z wrodzonymi wadami serca. Zajęcia w ramach projektu realizowane będą zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Zasady rekrutacji uczestników

Projekt priorytetowo kierowany jest do podopiecznych Fundacji. W projekcie mogą uczestniczyć osoby z wrodzoną wadą serca zamieszkałe na terenie Polski posiadające aktualne na dzień przystąpienia do projektu orzeczenie o niepełnosprawności, nieuczestniczące na dzień przystąpienia do projektu w innych projektach realizowanych ze środków PFRON i innych, które realizowane są w podobnym celu. W przypadku dużej liczby osób chętnych do udziału, które uzyskają jednakową liczbę punktów w procesie rekrutacji, Fundacja zastrzega sobie prawo kierowania się indywidualną sytuacją kandydata na uczestnika projektu.

Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest:

1. Wypełnienie i przesłanie online zgłoszenia - KLIKNIJ

2. Wydrukowanie z wiadomości e-mail otrzymanej po przesłaniu zgłoszenia online formularza zgłoszenia, jego podpisanie i przesłanie do dnia 6 maja (data wpływu) do siedziby Fundacji na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis wraz z:

  • OŚWIADCZENIEM - KLIKNIJ
  • kopią aktualnego na dzień przystąpienia do projektu orzeczenia o niepełnosprawności

Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne, przesłane do siedziby Fundacji zgłoszenia. Wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną ogłoszone dnia 7 maja 2024 r.

Inne artykuły w tej kategorii:

Decyzje finansowe PFRON

Z radością informujemy, że decyzją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych proj...

Rekrutacja pracowników

W związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku dotyczącego projektu Niezależne serca mogą więce...

Informacja

W najbliższych tygodniach zbieramy energię do dalszych działań, poniżej przedstawiamy informacje ...