Skip to main content

Nowy projekt Fundacji

Projekt Fundacji o nazwie "Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca" zgłoszony w ramach konkursu pn. „Działamy ...

Współtworzenie ma znaczenie

Współpraca jest podstawową wartością w miejscach pracy, w których sukces zależy od zaangażowania wielu osób. Zespoły ...

Wsparcie Kliniki Kardiologii

Dwie specjalistyczne głowice oraz aktualizacja systemu rozszerzona o pakiet badań naczyniowych o łącznej wartości 67,...

Wspólne działania

W środę 5 kwietnia nasza Fundacja wzięła udział w dwóch zdalnych, roboczych spotkaniach z organizacjami działającymi ...

Podsumowanie lutego

Działania Fundacji w lutym obejmowały przede wszystkim:   realizację i finansowanie bieżących potrzeb zw...

Doniesienia z kongresu ACC 2023

W dniach 4 - 6 marca w Nowym Orleanie odbył się doroczny kongres American College of Cardiology. W czasie jego trwani...

Rozszerzenie programu lekowego

Od 1 marca 2023 roku zmianie uległy wskazania refundacyjne dotyczące preparatu Synagis (paliwizumab). W ramach progra...

Nie tylko Walentynki

14 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca. To szczególny dzień poświęcony podnoszeniu...

Diagnoza

Diagnoza wrodzonej wady serca u dziecka, bez względu na to na jakim etapie zostaje postawiona zawsze jest źródłem duż...

Światowy Dzień Chorego

Pragniemy dziś zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, że nie każdą chorobę widać gołym okiem. Niektóre choroby czy rodz...

Nowy projekt Fundacji

Projekt Fundacji o nazwie "Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca" zg...

Współtworzenie ma znaczenie

Współpraca jest podstawową wartością w miejscach pracy, w których sukces zależy od zaangażowania wielu osób. Zespoły ...

Wsparcie Kliniki Kardiologii

Dwie specjalistyczne głowice oraz aktualizacja systemu rozszerzona o pakiet badań naczyniowych o łącznej wartości 67,...

Wspólne działania

W środę 5 kwietnia nasza Fundacja wzięła udział w dwóch zdalnych, roboczych spotkaniach z organizacjami działającymi ...

Podsumowanie lutego

Działania Fundacji w lutym obejmowały przede wszystkim:   realizację i finansowanie bieżących potrzeb zw...

Doniesienia z kongresu ACC 2023

W dniach 4 - 6 marca w Nowym Orleanie odbył się doroczny kongres American College of Cardiology. W czasie jego trwani...

Rozszerzenie programu lekowego

Od 1 marca 2023 roku zmianie uległy wskazania refundacyjne dotyczące preparatu Synagis (paliwizumab). W ramach progra...

Nie tylko Walentynki

14 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy o Wrodzonych Wadach Serca. To szczególny dzień poświęcony podnoszeniu...

Diagnoza

Diagnoza wrodzonej wady serca u dziecka, bez względu na to na jakim etapie zostaje postawiona zawsze jest źródłem duż...

Światowy Dzień Chorego

Pragniemy dziś zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, że nie każdą chorobę widać gołym okiem. Niektóre choroby czy rodz...